Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Spotkamy się w Olsztynie, Krakowie i Warszawie

16 stycznia 2018

Bez większych problemów realizujemy unijny projekt szkoleniowy pn. Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Dotychczas odbyły się trzy panele eksperckie w: Łodzi, Katowicach i Kielcach. W najbliższym czasie odbędą się panele w: Olsztynie (19.01.2018), Krakowie (24.01.2018) i Warszawie (06.02.2018). Pozostałych dziesięć paneli zaplanowano jeszcze na ten rok.

W panelach uczestniczą związkowcy i dziennikarze z danego województwa. W programie spotkań jest dużo aktualnych informacji o obowiązujących przepisach i przewidywanych zmianach w zakresie prawa pracy, prawa o samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych, ale też wiele praktycznych, często negatywnych uwag i opinii w zakresie stosowania prawa. Spotkania są też okazją do wzajemnego poznania problemów pracowniczych i środowiska dziennikarskiego oraz możliwości wspólnego ich rozwiązywania. Wnioski zebrane po zakończeniu paneli wojewódzkich posłużą do sformułowania zasad ewentualnego współdziałania związków zawodowych i stowarzyszeń dziennikarskich oraz wypracowania propozycji legislacyjnych, adresowanych do władz ustawodawczych.

Atrakcyjny przebieg spotkań panelowych jest możliwy dzięki sprawności organizacyjnej rad wojewódzkich OPZZ oraz osobistemu zaangażowaniu przewodniczących i wiceprzewodniczących oddziałów wojewódzkich SDRP. Tak trzymać!

Irena Hamerska

***

Projekt pt. „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
Marionetka    rys. Jacek Frąckiewicz

Marionetka rys. Jacek Frąckiewicz

kalendarz-btn

ŚRODA 15 sierpnia 2018
 • Marii, Napoleona
 • 1920
  Skuteczne odparcie ataku wojsk bolszewickich na Warszawę. Tzw. Cud nad Wisłą
 • Dzień Wojska Polskiego
 • Wniebowstąpienie NMP
  Wniebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski