Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Zebranie członków Oddziału Warszawskiego

1 listopada 2018

Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – par. 53 p. 3 – Zarząd Oddziału Warszawskiego SD RP zwołuje zebranie członków Oddziału, na którym przedstawi informacje o działalności od zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 22 czerwca 2016 roku
.
Zebranie „połówkowe” odbędzie się 19 listopada 2018 roku (poniedziałek), o godzinie 12.00, w Domu Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, w sali A.

SDRP

 

Przypominamy, że udział w zebraniu mogą brać członkowie Oddziału Warszawskiego, posiadający  czynne i bierne prawo wyborcze (par. 12 Statutu). Przypominamy również, że członkowie SD RP mają obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich (par. 13 Statutu).

Podczas zebrania zostanie przedstawione sprawozdanie Zarządu  i opinia Komisji Rewizyjnej dot. działalności w okresie 22 czerwca 2016 – 19 listopada 2018.

W dyskusji chcemy również „wypracować” i zaakceptować  propozycje, które pozwolą na  poprawę sytuacji finansowej i dalszą działalność.

Zapraszamy do aktywnego udziału w zebraniu.

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
Sfinks Polski          rys. Gustaw Rogalski

Sfinks Polski rys. Gustaw Rogalski

kalendarz-btn

ŚRODA 14 listopada 2018
  • Rogera, Serafina, Wawrzyńca

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski