Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Przekaż jeden procent!

25 lutego 2017

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – od kilku lat – apeluje do Państwa o przekazywanie 1 proc. W ten sposób wspieracie Państwo fundusz pomocy naszym Koleżankom i Kolegom znajdującym się w trudnej sytuacji.

O Szarych Szeregach i nie tylko

20 kwietnia 2017

Zarząd Zespołu Starszych Dziennikarzy Stowarzyszenia Dziennikarzy RP przystępuje do spotkań klubowych, które będą się odbywać w ostatnią środę miesiąca. W najbliższą, 26 kwietnia o godz. 12.oo w klubie Cudzysłów w Domu Dziennikarza na I p. przy ul. Foksal 3/5. nasze spotkanie poświęcimy Szarym Szeregom oraz drodze dziennikarskiej i pisarskiej dziennikarzy: Edwarda Kwiatkowskiego (harcerza-weterana tej formacji), który przyjął nasze zaproszenie i Wojciecha Borsuka (1928-2014), o którego konspiracyjnej działalności szaroszeregowej opowie Koleżanka Redaktor Zofia Pawlak-Borsuk.
Serdecznie zapraszamy.

Wesołych Świąt

15 kwietnia 2017
kaczka kartka

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim Dziennikarzom i Wydawcom oraz ich Rodzinom.

Przeciwko łamaniu standardów

24 marca 2017

Na czołówkach prorządowych polskich mediów pojawiły się fotomontaże przedstawiające niemieckich przywódców i liderów Unii Europejskiej w mundurach Wermachtu z czasów II Wojny Światowej. Politycy polskiego obozu rządowego oskarżają Niemcy o dominację i narzucanie swej woli Europie. Rzeczniczka partii rządzącej, w głównym wydaniu „Wiadomości”, państwowej telewizji zarzuca państwu niemieckiemu ingerowanie w wewnętrzne sprawy Polski.
W związku z tą falą wystąpień antyniemieckich, wyraźnie inspirowanych przez polityków partii rządzącej i środowiska rządowe, Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej protestuje przeciwko łamaniu standardów państwa demokratycznego. Media państwowe, które z założenia powinny być publiczne, bo są utrzymywane z abonamentu płaconego przez obywateli bez względu na opcje polityczne, światopogląd, czy wyznanie, nie mogą stronniczo i jednostronnie przedstawiać poglądów tylko władzy. Zwłaszcza wtedy, gdy poglądy te dotyczą polskiej racji stanu i relacji z naszymi sąsiadami.
Nie akceptujemy i odcinamy się od agresywnych i absurdalnych oskarżeń polityków PiS wymierzonych w naszego sąsiada i sojusznika. Niemcy stały się przedmiotem kłamliwych ataków i oszczerstw niemających nic wspólnego z realnym stanem naszych wzajemnych kontaktów. Nie służy to dobrze także naszym relacjom z Unią Europejską

DEKLARACJA PROGRAMOWA SDRP

18 marca 2017

W czasach kiedy media publiczne przestają być publicznymi, degradacja i pauperyzacja zawodu dziennikarskiego zbliżyła się do stanu krańcowego, kiedy dziennikarze stają się niepotrzebni, a w redakcjach ich miejsce zajmują pracownicy medialni, czas zadać pytanie dokąd zmierzamy? Komu ma służyć nasze Stowarzyszenie?

Naczelne władze Stowarzyszenia

16 marca 2017

IX Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej , obradujący 15 marca 2017r W Domu Dziennikarza w Warszawie dokonał wyboru władz naczelnych Stowarzyszenia oraz nakreślił kierunki działania na czteroletnią kadencję.

Przewodniczącym Zarządu Głównego SDRP został ponownie wybrany , redaktor naczelny tygodnika „Przegląd” JERZY DOMAŃSKI. Wiceprzewodniczącym został SŁAWOMIR PIETRZYK, sekretarzem generalnym ANDRZEJ MAŚLANKIEWICZ, sekretarzem ds. międzynarodowych TOMASZ MIŁKOWSKI, skarbnikiem JERZY BYRA.

Czy związki zawodowe obronią emerytów?

10 marca 2017

Zgodnie z wieloletnią tradycją organizujemy spotkania seniorów dziennikarstwa poświęcone ważnym tematom społeczno-politycznym, na które serdecznie zapraszamy. Pierwsze w tym roku – z wiceprzewodniczącą OPZZ, Wiesławą Taranowską – odbędzie się 20 marca (poniedziałek) o godz. 12.00 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5, sala B (I piętro). Tematem spotkania będzie stanowisko ruchu zawodowego wobec systemu rentowo-emerytalnego, a także wobec innych spraw związkowych, które pojawią się w toku dyskusji naszego dziennikarskiego audytorium.

„Mowa nienawiści, mowa pogardy”

17 lutego 2017

Fundacja im. Stefana Batorego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Centrum Badań nad Uprzedzeniami zapraszają na konferencję prasową na temat raportu „Mowa nienawiści, mowa pogardy” 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) godz. 10:15 – 11.15
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25, Warszawa

Ekonomia bliżej dziennikarzy. PAP i NBP zapraszają na bezpłatne szkolenie

7 lutego 2017

PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, organizuje bezpłatne szkolenie dla dziennikarzy „Prasowa Akademia Pieniądza XXI”, którego celem jest podniesienie ich wiedzy ekonomicznej. Szkolenie będzie się składać z 10 wykładów (publikowanych na platformie e-learningowej) i praktycznych warsztatów. Przygotują je i poprowadzą eksperci SGH w Warszawie

IX Zjazd SDRP

2 lutego 2017
SDRP

IX Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w Warszawie 15 marca 2017 r.

Rysunek tygodnia
rys. Jacek Frankowski

rys. Jacek Frankowski

Zdjęcie tygodnia
kolorowo

kolorowo

kalendarz-btn

NIEDZIELA 30 kwietnia 2017
  • Mariana, Katarzyny

oferty-dziennikarzy

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski