Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

O nas

Jesteśmy twórczą i zawodową organizacją zrzeszającą dziennikarzy, wydawców, nadawców oraz producentów. W statucie zapisaliśmy obronę wolności słowa i pluralizmu mediów, upowszechnianie swobód obywatelskich oraz działanie na rzecz umacniania demokracji.

Zgodnie z Kartą Etyczną Mediów, podpisaną w naszym imieniu przez redaktora Mariana Podkowińskiego w 1995 roku, w pracy dziennikarskiej staramy się kierować zasadami prawdy, obiektywizmu, rzetelności i tolerancji. Koleżanki i Kolegów, którzy podzielają te zasady, zapraszamy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Oddziału Warszawskiego SD RP

ukonstytuowany 3 listopada 2021 r

Przemysław Barbrich (do 11.08.2022 r.)

Wojciech Choina (od 11.08.2022 r.)

Barbara Janiszewska – wiceprzewodnicząca/sekretarz

Witold Juchniewicz

Marek Kuliński

Tomasz Miłkowski – przewodniczący

Paweł Olek – skarbnik

Adam Sęczkowski

Hanna Świeszczakowska-Mazur

Eugeniusz Święty

Komisja Rewizyjna OW SD RP

ukonstytuowana 3 listopada 2021 r.

Ewald Dukaczewski

Jan Grzegorek – wiceprzewodniczący

Barbara Tekieli – przewodnicząca

Artur Wereski

Terenowy Sąd Dziennikarski OW SD RP

ukonstytuowany 3 listopada 2021 r.

Ewa Boniecka-Bromke

Irena Hamerska – wiceprzewodnicząca

Andrzej Rogiński – przewodniczący

Alicja Wejner

Rzecznik Dyscyplinarny OW SD RP

wybrany 19 października 2021 r.

Ryszard Bańkowicz

********************************************************************

 

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

(ukonstytuowany 28 czerwca 2016)

Marek Kuliński – przewodniczący

Barbara Janiszewska – wiceprzewodnicząca-sekretarz

Jerzy Jakobsche – wiceprzewodniczący-skarbnik

Przemysław Barbrich

Witold Juchniewicz

Tomasz Miłkowski

Bronisław Rzucek

 

KOMISJA REWIZYJNA

(ukonstytuowana 28 czerwca 2016)

Irena Hamerska – przewodnicząca

Andrzej Izdebski – sekretarz

Rafał Kamecki

Stefan Stelmaszczuk [zmarł 24.VIII .2020 r.]

Henryk Zagańczyk [zmarł 7. XII. 2020 r.]

 

TERENOWY SĄD DZIENNIKARSKI i RZECZNIK DYSCYPLINARNY

(ukonstytuowany 23 czerwca 2016)

Lidia Nowicka – przewodnicząca

Mirosław Rój-Sarnecki – wiceprzewodniczący

Ryszard Karpowicz – sekretarz   [zmarł 26.08.2018.]

Andrzej Dobrzyński – członek [wybrany przez Walne Zebranie OW SDRP  dnia 19.11.2018]
Jan Grzegorek – członek          [wybrany przez Walne Zebranie OW SDRP  dnia 19.11.2018]

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Danuta Duchnowicz-Salicka

 

*************************************************************************************

 

Zarząd Zespołu Starszych Dziennikarzy

 (po zmianach 21 lutego 2018)

Hanna Świeszczakowska-Mazur – przewodnicząca

Eugeniusz Guz – wiceprzewodniczący

Członkowie:

Janusz Kędzierzawski

Jagoda Komorowska-Żmuda

Andrzej Martynkin

Włodzimierz Prywałow

============================================

 Zarząd Zespołu Starszych Dziennikarzy

wybrany 8 grudnia 2016 r

Elżbieta Ciborska                        - przewodnicząca

Eugeniusz Guz                            - zastępca przewodniczącego

Janusz Kędzierzawski                - sekretarz

Jagoda Komorowska-Żmuda     – członkini Zarządu

Andrzej Martynkin                     - członek Zarządu

Włodzimierz Prywałow              - członek Zarządu

************************************************

 

WŁADZE ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO
wybrane na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 12 września 2012

 ZARZĄD
(ukonstytuowany 19 września 2012)

 

Marek Kuliński – przewodniczący
Barbara Janiszewska – wiceprzewodnicząca
Tomasz Miłkowski – wiceprzewodniczący
Danuta Duchnowicz-Salicka – sekretarz
Jerzy Jakobsche – skarbnik
Andrzej Bilik
Rafał Kamecki

 

KOMISJA REWIZYJNA (po zmianach 7.11.2012, 16.03.2015)

Irena Hamerska – przewodnicząca

Zdzisław Drewicz – sekretarz

Jerzy Kraszewski

Mira Zawirska-Malicka

 

TERENOWY SĄD DZIENNIKARSKI i RZECZNIK DYSCYPLINARNY
(po zmianach 25 października i  14 listopada 2012)

Lidia Nowicka – przewodnicząca
Ryszard Karpowicz – wiceprzewodniczący
Mirosław Rój-Sarnecki – sekretarz
Mirosław Begger – członek
Barbara Lulińska– rzecznik dyscyplinarny

 

ZESPÓŁ STARSZYCH DZIENNIKARZY
(wybrany 13 grudnia 2012, po zmianie przewodniczącego w styczniu 2013)

Andrzej Dobrzyński – przewodniczący
Krystyna Mojkowska – wiceprzewodnicząca
Andrzej Gromulski – skarbnik
Dariusz Raczkowski
Janina Szakiewicz

kalendarz-btn

PONIEDZIAŁEK 20 maja 2024
  • Bazylego, Bernarda
  • 1792
    Poświecenie i otwarcie Cmentarza na Powązkach
  • 1862
    W Warszawie powstało Muzeum Narodowe

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski