Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Oświadczenia, uchwały SDRP

Oświadczenie w sprawie EMFA i monitoringu wolności mediów publicznych w Polsce

3 czerwca 2024
SDRP

W imieniu Prezydium Zarządu Głównego SDRP wyrażam podziękowanie za stanowisko wyrażone przez EFJ [Europejską Federację Dziennikarzy] podczas dorocznego Zgromadzenia w Prisztinie w sprawie niezależności mediów w Polsce, monitoringu mediów publicznych i wdrażania Europejskiego Aktu Wolności Mediów.

Nasz Stowarzyszenie zwróciło się do władz w Polsce – marszałka Sejmu, ministra kultury i przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury w sprawie reformy mediów publicznych, zapewniającej im trwałą niezależność. SDRP wyraziło też gotowość udziału w pracach nad przygotowaniem odpowiednich przepisów.

Wyznaczyliśmy również swoich przedstawicieli do rad programowych mediów i złożyliśmy wstępne propozycji niezbędnych zmian. Jesteśmy także gotowi do monitorowania procesu implementacji prawa unijnego związanego z European Media Freedom Act (EMFA), licząc na wsparcie Komitetu Sterującego EFJ.

Wolność i niezależność mediów, działanie w interesie publicznym pozostaje najważniejszym celem naszego Stowarzyszenia, które będzie występować przeciwko wszelkim przejawom manipulacji informacjami i podporządkowywania dziennikarzy doraźnym celom politycznym.

Tomasz Miłkowski
Sekretarz ds. międzynarodowych ZG SDRP

SDP zamyka Dom Dziennikarza

20 lutego 2024
SDRP

Zamiast wolnego wstępu będą strefy dostępu, domofony, monitoring, kamery. Pełna inwigilacja. Takie zmiany SDP wprowadza w Domu Dziennikarza. Przed południem dostęp ograniczony, po południu wejście tylko dla wtajemniczonych.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej protestuje, nie zgadza się na ograniczenie dostępu do Domu Dziennikarza dziennikarzom z Warszawy i całego kraju. Do naszego sprzeciwu przyłączają się Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców „Repropol”, Izba Wydawców Prasy, Syndykat Dziennikarzy Polskich oraz jak sądzimy przyłączą się pozostałe organizacje i stowarzyszenia dziennikarskie.

Marzenie o BBC

2 lutego 2024
milk_logo_101

Zarząd Główny SDRP opublikował zwięzły projekt przebudowy polskich mediów publicznych na wzór i podobieństwo BBC autorstwa Marka Kulińskiego. W formie listu otwartego do przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury. Sądziłem, że wywoła to jakieś echa. I owszem, kilka osób zauważyło, że to interesujące. I tyle. Kuliński podsuwa idee i podstawowe założenia, ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, o których warto i trzeba rozmawiać, jeśli zmiany w mediach publicznych mają być trwałe i oparte na solidnych podstawach, niezawisłe od czyjejś dobrej czy złej woli. Może czas takiej rozmowie nie sprzyja, ale czytajcie ten projekt i porozmawiajmy przynajmniej w mediach społecznościowych. Na dobry początek.
(Tomasz Miłkowski)

List otwarty w sprawie mediów publicznych

29 stycznia 2024
SDRP

Zarząd Główny SDRP skierował list otwarty do posła Bogdana Zdrojewskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Pełną jego treść publikujemy poniżej:

Nowe stawki składek

2 stycznia 2024
SDRP

Szanowni Państwo.
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego SDRP (nr 4/11/2023 z 28 listopada 2023 roku) została zmieniona, od 1 stycznia 2024 roku, wysokość składek członkowskich:

- składka dla członków SDRP pracujących wynosi 20 zł miesięcznie,

- składka dla członka SDRP emeryta i rencisty wynosi 10 zł miesięcznie.

Pozdrawiamy

ZOW SD RP

Oświadczenie Prezydium ZG SDRP

15 grudnia 2023
SDRP

Polskie Radio i Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa, media opanowane przez polityków PiS, przekształcone w tuby propagandowe jednej partii, powinny być gruntownie odmienione. Dość partyjnej propagandy, szczujni i kłamstw. W trybie natychmiastowym należy tym mediom przywrócić publiczny status w pełni tego słowa znaczeniu. Nowy rząd z premierem Donaldem Tuskiem na czele ma pełne prawo, społeczne upoważnienie, do przeprowadzenia zmian, odpolitycznienia mediów publicznych i przywrócenia ich wszystkim Polakom.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej protestuje przeciwko wszelkim próbom blokowania zapowiedzianych przez rząd Donalda Tuska przemian w publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Rada Mediów Narodowych i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miały dość czasu, osiem lat, na przywrócenie tym mediom publicznego charakteru.

PREZYDIUM
Zarządu Głównego SD RP

Uchwała ZG SDRP w sprawie mediów publicznych

29 listopada 2023
SDRP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej na swym posiedzeniu 28 listopada 2023 r, podjął uchwałę w sprawie odnowy mediów publicznych. Tekst dokumentu publikujemy w załączeniu.

Przeciw niedozwolonej ingerencji

10 lipca 2023
SDRP

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej solidaryzuje się z deklaracją redaktorek i redaktorów naczelnych ogłoszoną w związku z ujawnieniem prób ingerencji w samodzielność i wolność programową ważnych na naszym rynku medialnym portali „Onet” i „Wirtualna Polska”.

Stowarzyszenie zdecydowanie opowiada się za konstytucyjną zasadą wolności słowa (Art. 54) oraz wolności prasy i innych środków masowego przekazu (Art. 14). Na tej podstawie uchwalono i przyjęto do powszechnego stosowania Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy oraz Dziennikarski Kodeks Obyczajowy.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony wzywa wszystkich wydawców i dziennikarzy do rzetelnego stosowania się do zawartych w rzeczonych Kodeksach wskazań i zapisów, z drugiej zaś w obronę zawsze brać będzie wszystkich zmuszanych, bądź nakłanianych, do łamania tych zasad.

Prezydium ZG
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Prezydium ZG SDRP

2 marca 2023
sdrp-logo-blue

Prezydium Zarządu Głównego SDRP popiera apel EFJ o pilne ukończenie prac nad Europejskim Aktem o Wolności Mediów (EMFA), który zapewni:
= niezależość mediów w wypełnianiu ich misji upowszechniania informacji
= rozdział kompetencji redaktorów naczelnych i wydawców
= uznanie mediów za dobro publiczne wymagające specjalnej ochrony
= przeciwdziałanie poddaniu mediów presji reklamodawców

= nieznależność od nacisków politycznych.

Popieramy dążenie do stworzenia podstaw prawnych dla samoregtulacji mediów, w tym w szczególności powołania niezależnej od władz państwowych Rady Mediów – w procesie przygotowania podstaw do działania takiego organu biorą udział nasi przedstawiciele oraz przedstawiciele największych stowarzyszeń dziennikarskich w Polsce oraz Rady Etyki Mediów.

Warszawa, 1 marca 2023

Apel IFJ

2 marca 2023
fij

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ)wzywa do solidarności i pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, dziennikarzom i ich rodzinom w obu tych krajach dotkniętych kataklizmem. Poniżej publikujemy apel Sekretariatu IFJ:

kalendarz-btn

NIEDZIELA 14 lipca 2024
  • Marceliny, Kamila, Bonawentury

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski