Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Oświadczenia, uchwały SDRP

SDP zamyka Dom Dziennikarza

20 lutego 2024
SDRP

Zamiast wolnego wstępu będą strefy dostępu, domofony, monitoring, kamery. Pełna inwigilacja. Takie zmiany SDP wprowadza w Domu Dziennikarza. Przed południem dostęp ograniczony, po południu wejście tylko dla wtajemniczonych.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej protestuje, nie zgadza się na ograniczenie dostępu do Domu Dziennikarza dziennikarzom z Warszawy i całego kraju. Do naszego sprzeciwu przyłączają się Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców „Repropol”, Izba Wydawców Prasy, Syndykat Dziennikarzy Polskich oraz jak sądzimy przyłączą się pozostałe organizacje i stowarzyszenia dziennikarskie.

Marzenie o BBC

2 lutego 2024
milk_logo_101

Zarząd Główny SDRP opublikował zwięzły projekt przebudowy polskich mediów publicznych na wzór i podobieństwo BBC autorstwa Marka Kulińskiego. W formie listu otwartego do przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury. Sądziłem, że wywoła to jakieś echa. I owszem, kilka osób zauważyło, że to interesujące. I tyle. Kuliński podsuwa idee i podstawowe założenia, ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, o których warto i trzeba rozmawiać, jeśli zmiany w mediach publicznych mają być trwałe i oparte na solidnych podstawach, niezawisłe od czyjejś dobrej czy złej woli. Może czas takiej rozmowie nie sprzyja, ale czytajcie ten projekt i porozmawiajmy przynajmniej w mediach społecznościowych. Na dobry początek.
(Tomasz Miłkowski)

List otwarty w sprawie mediów publicznych

29 stycznia 2024
SDRP

Zarząd Główny SDRP skierował list otwarty do posła Bogdana Zdrojewskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Pełną jego treść publikujemy poniżej:

Nowe stawki składek

2 stycznia 2024
SDRP

Szanowni Państwo.
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego SDRP (nr 4/11/2023 z 28 listopada 2023 roku) została zmieniona, od 1 stycznia 2024 roku, wysokość składek członkowskich:

- składka dla członków SDRP pracujących wynosi 20 zł miesięcznie,

- składka dla członka SDRP emeryta i rencisty wynosi 10 zł miesięcznie.

Pozdrawiamy

ZOW SD RP

Oświadczenie Prezydium ZG SDRP

15 grudnia 2023
SDRP

Polskie Radio i Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa, media opanowane przez polityków PiS, przekształcone w tuby propagandowe jednej partii, powinny być gruntownie odmienione. Dość partyjnej propagandy, szczujni i kłamstw. W trybie natychmiastowym należy tym mediom przywrócić publiczny status w pełni tego słowa znaczeniu. Nowy rząd z premierem Donaldem Tuskiem na czele ma pełne prawo, społeczne upoważnienie, do przeprowadzenia zmian, odpolitycznienia mediów publicznych i przywrócenia ich wszystkim Polakom.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej protestuje przeciwko wszelkim próbom blokowania zapowiedzianych przez rząd Donalda Tuska przemian w publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Rada Mediów Narodowych i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miały dość czasu, osiem lat, na przywrócenie tym mediom publicznego charakteru.

PREZYDIUM
Zarządu Głównego SD RP

Uchwała ZG SDRP w sprawie mediów publicznych

29 listopada 2023
SDRP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej na swym posiedzeniu 28 listopada 2023 r, podjął uchwałę w sprawie odnowy mediów publicznych. Tekst dokumentu publikujemy w załączeniu.

Przeciw niedozwolonej ingerencji

10 lipca 2023
SDRP

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej solidaryzuje się z deklaracją redaktorek i redaktorów naczelnych ogłoszoną w związku z ujawnieniem prób ingerencji w samodzielność i wolność programową ważnych na naszym rynku medialnym portali „Onet” i „Wirtualna Polska”.

Stowarzyszenie zdecydowanie opowiada się za konstytucyjną zasadą wolności słowa (Art. 54) oraz wolności prasy i innych środków masowego przekazu (Art. 14). Na tej podstawie uchwalono i przyjęto do powszechnego stosowania Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy oraz Dziennikarski Kodeks Obyczajowy.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony wzywa wszystkich wydawców i dziennikarzy do rzetelnego stosowania się do zawartych w rzeczonych Kodeksach wskazań i zapisów, z drugiej zaś w obronę zawsze brać będzie wszystkich zmuszanych, bądź nakłanianych, do łamania tych zasad.

Prezydium ZG
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Prezydium ZG SDRP

2 marca 2023
sdrp-logo-blue

Prezydium Zarządu Głównego SDRP popiera apel EFJ o pilne ukończenie prac nad Europejskim Aktem o Wolności Mediów (EMFA), który zapewni:
= niezależość mediów w wypełnianiu ich misji upowszechniania informacji
= rozdział kompetencji redaktorów naczelnych i wydawców
= uznanie mediów za dobro publiczne wymagające specjalnej ochrony
= przeciwdziałanie poddaniu mediów presji reklamodawców

= nieznależność od nacisków politycznych.

Popieramy dążenie do stworzenia podstaw prawnych dla samoregtulacji mediów, w tym w szczególności powołania niezależnej od władz państwowych Rady Mediów – w procesie przygotowania podstaw do działania takiego organu biorą udział nasi przedstawiciele oraz przedstawiciele największych stowarzyszeń dziennikarskich w Polsce oraz Rady Etyki Mediów.

Warszawa, 1 marca 2023

Apel IFJ

2 marca 2023
fij

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ)wzywa do solidarności i pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, dziennikarzom i ich rodzinom w obu tych krajach dotkniętych kataklizmem. Poniżej publikujemy apel Sekretariatu IFJ:

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP popiera protest TVN

8 stycznia 2023
sdrp-logo-blue

Reportaż „Siła kłamstwa”, wyemitowany 12 września 2022 roku w TVN 24, w którym Piotr Świerczek dotarł do materiałów, które komisja smoleńska znała, ale których nie uwzględniła w raporcie, bo nie pasowały do tezy o zamachu, spowodował burzę po stronie władzy i kolejny bezprecedensowy atak na TVN. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że należy wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN. Należy ustalić, „czy audycja pt. »Czarno na białym: siła kłamstwa« wyemitowana w programie TVN 24 i TVN zawiera treści naruszające art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii telewizji, poprzez propagowanie nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu”. Redakcja Faktów TVN i TVN 24 ostro zaprotestowała uznając stanowisko KRRiT za bezzasadne.. W stanowisku wskazano na wyraźny akt tłumienia krytyki. Przez polskie media przetoczyła się wielka solidarnościowa akcja poparcia dla TVN.

kalendarz-btn

SOBOTA 18 maja 2024
  • Eryka, Feliksa, Aleksandry
  • 1944
    2 Korpus Polski zdobył Monte Cassino

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski