Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

VI Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w dobie kryzysu”

27 października 2013

5 listopada 2013 r. siedziba Komendy Głównej Policji, ul. Domaniewska 36/38 w Warszawie – konferencja naukowa, poświęcona problematyce „Bezpieczeństwa w dobie kryzysu”. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Komenda Główna Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

 

 

„Misja i cel:
Kryzys gospodarczy, a wraz z nim powiązany kryzys wartości, od kilku lat determinuje działania globalne, kontynentalne, krajowe oraz lokalne. Ich konsekwencje, dostrzega się w różnych obszarach, m.in. w oświacie, opiece społecznej, zabezpieczeniu społecznym, kulturze czy w służbie zdrowia. Szczególnym jednak obszarem życia powiązanym z kryzysem jest bezpieczeństwo wewnętrzne na wszystkich jego poziomach. Stąd celem konferencji jest uczynienie refleksji naukowej nad skutkami kryzysu, ukierunkowanej głównie na problemy bezpieczeństwa wewnętrznego RP, Unii Europejskiej, jak i państw ją tworzących oraz państw ościennych. Stąd wiodący problem konferencji można zamknąć w pytaniu:  Na ile kryzys gospodarczy ma wpływ na stan bezpieczeństwa Polski i innych państw Europy?
Chcielibyśmy, aby ta konferencja była okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy nauką a praktyką w zakresie zadań realizowanych przez podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa.”

Więcej informacji tutaj.

admin.: /wej

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

kalendarz-btn

ŚRODA 19 lutego 2020
  • Arnolda, Konrada
  • 1457
    Skierniewice otrzymały prawa miejskie.
  • 1807
    Odczytano dekret Napoleona o utworzeniu Księstwa Warszawskiego.
  • 1987
    USA zniosły sankcje gospodarcze wobec PRL.

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski