Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Warszawskiego SDRP

15 czerwca 2016

22 czerwca 2016 r., o godz. 11,00 w pierwszym terminie i o godz. 11,30 w drugim terminie, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5 (sala A), Warszawa. Zapraszamy wszystkich członków Oddziału Warszawskiego stowarzyszenia,

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Warszawski zwołuje na dzień 22 czerwca 2016 r., o godz. 11,00 w pierwszym terminie i o godz. 11,30 w drugim terminie, w Domu Dziennikarza w Warszawie, przy ul. Foksal 3/5 (sala A), zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Warszawskiego, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków, mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad walnego zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności w okresie kadencji.
 7. Sprawozdanie Zarządu Zespołu Starszych Dziennikarzy.
 8. Sprawozdania Terenowego Sądu Dziennikarskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OW i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Wybory członków Zarządu OW, członków Komisji Rewizyjnej, członków Terenowego Sądu Dziennikarskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz delegatów na IX Zjazd SDRP.
 11. Dyskusja programowa.
 12. Ogłoszenie wyników wyborów.
 13. Przedstawienie i przyjęcie uchwał.
 14. Zakończenie walnego zebrania.

 

Za zarząd    
Przewodniczący Oddziału Warszawskiego SDRP
/-/ Marek Kuliński

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

kalendarz-btn

SOBOTA 7 grudnia 2019
 • Marcina, Ambrożego
 • 1941
  Atak lotnictwa japońskiego na bazę USA w Pearl Harbor
 • 1950
  Premiera filmu Miasto Nieujarzmione w reż. J. Zarzyckiego
 • DZIEŃ LOTNICTWA
  Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski