Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Apel Zarządu Głównego SDP

24 lipca 2017

w sprawie relacjonowania przez dziennikarzy bieżących wydarzeń politycznych.

 Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z uwagą  śledzi przebieg konfliktu politycznego dotyczącego reformy sądownictwa w Polsce i apeluje do wszystkich stron tego konfliktu o udzielenie wsparcia  i zapewnienie bezpieczeństwa pracy wszystkim dziennikarzom relacjonującym przyczyny, przebieg i potencjalne skutki tego konfliktu. Przypominamy, że bez względu na ocenę pracy poszczególnych Redakcji, każda z nich jest pełnoprawnym elementem systemu prasowego demokratycznego państwa, jakim jest Polska i każda z nich ma prawo do własnej interpretacji wszystkich zdarzeń oraz do rozpowszechniania tych ocen w przestrzeni publicznej. Szanując tę fundamentalną w społeczeństwie rolę wolnej prasy politycy są zobowiązani do udostępniania dziennikarzom informacji i pomocy im w wykonywaniu dziennikarskich obowiązków.

Jednocześnie apelujemy do Koleżanek i Kolegów Dziennikarzy relacjonujących bieżącą sytuację polityczną o spokój, rozwagę i powściąganie emocji przy tworzeniu informacji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych na ten temat, by jak najrzetelniej przekazać Polakom istotę oraz tło  aktualnych wydarzeń.

Zarząd Główny SDP

Warszawa, 20 lipca 2017 r.

 

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy RP dołącza się do apelu kolegów z SDP. Ze swej strony pragniemy tylko dodatkowo zaapelować do dziennikarzy podejmujących tematykę reformy polskiego sądownictwa, by swoje publikacje opierali o wnikliwą, merytoryczną analizę problemu. Nie powinno w niej zabraknąć także zwrócenia uwagi na bliższe i dalsze skutki, jakie reforma   sądownictwa przyniesie tak wymiarowi sprawiedliwości jak i wszystkim obywatelom. Rzetelne i obiektywne przedstawianie tego swoim czytelnikom, słuchaczom i widzom jest naszą powinnością. 

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

kalendarz-btn

CZWARTEK 9 lipca 2020
  • Weroniki, Zenona

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski