Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Potępiamy taką agresję

2 sierpnia 2017

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP zdecydowanie potępia wszelkie ataki na dziennikarzy i pracujących z nimi operatorów telewizyjnych.
Kolejny przypadek miał miejsce w czasie realizowania materiału przez przedstawicieli stacji Polsat News o wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. 29 lipca operator został brutalnie pobity, zabrano mu kamerę, z której zginęły karty pamięci.
Podkreślamy, że wszyscy dziennikarze i współpracujący z nimi np. operatorzy telewizyjni muszą mieć możliwość bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

 Fizyczne ataki na nich nie powinny się zdarzać.  Żaden  przedstawiciel  mediów  pracujących w Polsce nie może spotykać się z agresją. Niezależnie od wydarzenia, które relacjonuje musi pracować bezpiecznie. Powtarzające się ataki w ostatnim czasie są  łamaniem podstawowych zasad, zwłaszcza  zasady wolności słowa – kanonu w każdym państwie demokratycznym.

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP protestuje przeciwko takim atakom i po raz kolejny apeluje o przestrzeganie obowiązującego prawa.

Zarząd Główny

 Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 

 

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

kalendarz-btn

CZWARTEK 9 lipca 2020
  • Weroniki, Zenona

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski