Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Praktczne szkolene w PCK

27 września 2017

Polski Czerwony Krzyż organizuje specjalistyczne szkolenie dla dziennikarzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Kurs skierowany jest do osób piszących o konfliktach zbrojnych lub wyjeżdżających w regiony objęte konfliktem. Szkolenie jest bezpłatne.
Kiedy: 24 października, godz. 9.30 – 16.3
Miejsce: Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54 (wejście od pl. Hallera), Warszawa
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października (na adres e-mail: zuzanna.jurkowska-bunoz@pck.org.pl). W mailu proszę zawrzeć następujące dane: imię i nazwisko, nazwa redakcji, ew. udział w misjach zagranicznych, telefon kontaktowy.

Zagadnienia szkolenia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego dla dziennikarzy.

Warszawa, 24 października 2017 r.

 

1) Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego:

a) międzynarodowe prawo humanitarne

b) międzynarodowy i niemiędzynarodowy konflikt zbrojny

c) okupacja wojenna

d) kombatanci i niekombatanci/osoby cywilne

e) cele wojskowe i dobra o charakterze cywilnym

2) Status prawny dziennikarza, zakres ochrony i jej utrata

a) korespondenci wojenni (osoby towarzyszące siłom zbrojnym)

b) dziennikarze niezależni

c) ochrona dziennikarzy przed skutkami działań zbrojnych

d) utrata statusu osoby chronionej przed atakami

3) Status i ochrona obiektów służących wykonywaniu pracy dziennikarzy

a) stacje telewizyjne i radiowe

b) wyposażenie dziennikarzy

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

kalendarz-btn

SOBOTA 8 sierpnia 2020
  • Cypriana, Emiliana, Sylwiusza
  • 1747
    W Pałacu Daniłowiczowskim w Warszawie otwarto Bibliotekę Załuskich

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski