Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

I Mistrzostwa Lekkoatletyczne Dziennikarzy

12 czerwca 2018

Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters od lat organizuje mistrzostwa lekarzy, które cieszą się dużym powodzeniem, a udział w nich medyków jest coraz liczniejszy. Stąd zrodził się pomysł organizacji mistrzostw dziennikarzy, jako grupy zawodowej ściśle ze sportem związanej. Nie ma wszak gazety, stacji radiowej czy telewizyjnej, w której nie byłoby redakcji sportowej, a z tematyką szeroko rozumianej kultury fizycznej kontakt miał chyba każdy dziennikarz.

Dlatego też Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters wraz ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej organizują w tym roku I Mistrzostwa Dziennikarzy w Lekkiej Atletyce, które odbędą się na Stadionie Miejskim Toruniu w dniach 30 czerwca i 1 lipca bieżącego roku.  Aby wziąć w nich udział wystarczy zapoznać się z regulaminem oraz  wypełnić i przesłać do PZLAM kartę uczestnika (oba te dokumenty publikujemy poniżej), a następnie stawić się na toruńskim stadionie. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta spotka się z zainteresowaniem wszystkich Koleżanek i Kolegów uprawiających sport tak na co dzień, jak i okazjonalnie. Liczymy, że na toruńskich bieżniach i skoczniach pojawi się wielu zawodników, a dziennikarskie mistrzostwa wejdą na stałe do kalendarza imprez PZLAM.

pzlam_logo_2017-pl-i-ang-01-polskie

. MISTRZOSTWA POLSKI DZIENNIKARZY

W LEKKIEJ ATLETYCE

Toruń, 30.06-1.07.2018

 

Nazwisko:  
Imię:  
Data urodzenia:
(dzień-miesiąc-rok)
 
Płeć: K/M  
Reprezentowana redakcja, tytuł, wydawnictwo, etc.:  
Adres zamieszkania i do korespondencji:  
Województwo:  
Tel.:  
E-mail:  
Rozmiar koszulki:
S, M, L, XL, XXL, XXXL
 

 

 

K O N K U R E N C J  E  (zaznaczyć poprzez podkreślenie lub wytłuszczenie, maksymalnie 6)

Kobiety >> 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000 m, 80m ppł., 100m ppł., 200m ppł, 300m ppł, 400m ppł, chód 3000m, chód 5000m, skok w dal, skok wzwyż, trójskok, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, rzut młotem

Mężczyźni >> 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 80m ppł., 100m ppł., 110m ppł., 200m ppł,300m ppł, 400 ppł, 2000m pprz., 3000m pprz., chód 3000m, chód 5000m, skok w dal, skok wzwyż, trójskok, skok o tyczce, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, rzut młotem

 

Uczestnicy 1. Mistrzostw Polski Dziennikarzy, którzy w dniu rozpoczęcia mistrzostw będą mieli ukończony co najmniej 35 rok życia, zostaną ponadto klasyfikowani w 28. Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Uczestnicy 1. MPDz nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych opłat.

KATEGORIE WIEKOWE obowiązujące w 28. MP w Lekkiej Atletyce Masters:

przedziały co pięć lat – o zakwalifikowaniu do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje  dokładna data urodzenia w odniesieniu do dnia rozpoczęcia mistrzostw. W poszczególnych kategoriach mogą startować osoby, które ukończyły np. 35, 40, 45r.ż, itd. Np. kobieta, która urodziła się 1.07.1968 r. i w dniu rozpoczęcia mistrzostw Polski  tj. 30.06.2018 r. nie ukończyła 50 lat zostanie zakwalifikowana do kategorii K45.

Kobiety: K30, K35, K40, K45, K50, K55, itd.

Mężczyźni: M35, M40, M45, M50, M55, M60, itd.

 

OPŁATY :

1 konkurencja – 20zł, 2 konkurencje – 40zł, 3 konkurencje – 60zł (po 20zł za każdą);

4 konkurencje – 90zł, 5 konkurencji – 120zł, 6 konkurencji – 150zł (konkurencje 4-6 po 30zł za każdą).

 

Kwotę za wybraną ilość konkurencji należy wpłacić na konto Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters: BANK MILLENIUM O/TORUŃ 39 1160 2202 0000 0000 6171 8777

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Oświadczam, że jestem zdrowy i odpowiednio przygotowany do uczestnictwa w zawodach lekkoatletycznych. Zwalniam organizatorów 28 Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters, 7 Mistrzostw Polski Lekarzy i 1.Mistrzostw Polski Dziennikarzy w L.A. z odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, uszkodzenia ciała, utratę sprawności oraz utratę własności, których mogę doznać w trakcie lub w związku z mistrzostwami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą  o Ochronie  Danych  Osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883, z późniejszymi  zmianami).

 

 

…………………………………………………………………………………….

data i podpis (może być w formie elektronicznej) Do pobrania pod: https://pzlam.pl/pl/zawody/1mpdz

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy wysłać pod adres drogą e-mail: media@niejadlik.com.pl

 

 

                                 REGULAMIN

I MISTRZOSTW POLSKI DZIENNIKARZY W LEKKIEJ ATLETYCE

(Toruń , 30.06-01.07.2018)

1.Organizatorem zawodów jest Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters (PZLAM) przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP)

2. Zawody odbędą się w dniach 30. czerwca i 01. lipca 2018r. bez względu na pogodę..

3. Miejsce zawodów: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. J. Bema 23/29 w Toruniu.

4. 1. Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Lekkiej Atletyce towarzyszą28. Mistrzostwom Polski w Lekkiej Atletyce Masters, a także 7. Mistrzostwom Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce, które będąodbywały się w tym samym czasie i miejscu.

5. Cele zawodów: współzawodnictwo sportowe i pobudzenie aktywności ruchowej w śród dziennikarzy, wyłonienie mistrzów dziennikarzy w konkurencjach lekkoatletycznych, integracja osób zatrudnionych w mediach, popularyzacja lekkoatletyki.

6. Prawo startu w 1. Mistrzostwach Polski Dziennikarzy mają wszystkie osoby zawodowo pracujące w mediach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim przy tworzeniu materiałów informacyjnych i publicystycznych (dziennikarze, redaktorzy, prezenterzy radiowi i telewizyjni, publicyści, felietoniści, wydawcy, pracownicy redakcji programowych, blogerzy, autorzy vlogów, administratorzy, portali i wortali internetowych, fotoreporterzy,  operatorzy kamer, realizatorzy dźwięku i obrazu), a także pracownicy agencji prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz rzecznicy prasowi instytucji, związków i klubów sportowych. Ponadto prawo startu mają też osoby nie pracujące etatowo w mediach – współpracownicy redakcji oraz tzw. freelancerzy, wykonujący zlecenia na rzecz różnych podmiotów medialnych, którzy na prośbę Organizatora będą w stanie w trakcie procesu rejestracji wykazać związki z branżą poprzez udostępnienie do wglądu publikacji bądź emitowanych materiałów.

7. Weryfikacji zgłoszeń do udziału w Mistrzostwach dokonają przedstawiciele Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Osoby nie spełniające wymogów wymienionych w pkt. 4 muszą liczyć się z możliwością odmowy udziału w mistrzostwach. Komisja weryfikująca zgłoszenia osobom niezakwalifikowanym z tego powodu do udziału w Mistrzostwach nie musi podawać formalnego uzasadnienia swojej decyzji.

9. Uczestnicy 1. Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Lekkiej Atletyce w trakcie zawodów powinni posiadać dowody osobiste w celu możliwości weryfikacji ich personaliów przez Organizatora. Wskazane jest też posiadanie przy sobie legitymacji dziennikarskiej.

10. Do rywalizacji w zawodach dopuszczone będą wyłącznie osoby pełnoletnie (minimalny wiek – 18 lat, górnej granicy wiekowej nie ma).

11. Wszyscy uczestnicy mający ukończony co najmniej 35. rok życia automatycznie będą też klasyfikowani w ramach 28. Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters i niezależnie, dodatkowo mogą otrzymać też trofea (medale, puchary) w ramach tej klasyfikacji.

12. Do udziału w 1. Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Lekkiej Atletyce i 28.Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters nie są wymagane licencje sportowe.

13. Uczestnicy Mistrzostw w ramach zgłoszenia muszą zadeklarować, że ich stan zdrowia pozwala na udział w sportowej rywalizacji i że startują na własną odpowiedzialność a także, że w razie wystąpienia kontuzji spowodowanych rywalizacją, nie będą wysuwali żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Stosowne oświadczenie z tym związane znajduje się na karcie zgłoszenia.

14. Karta zgłoszenia znajduje się w odrębnym załączniku.

15. Wypełnienie karty zgłoszenia stanowi akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

16. Zgłoszenia dokonywane są drogą internetową poprzez wysłanie wypełnionej karty  zgłoszenia na jeden z adresów e-mail:media@niejadlik.com.pl lub biuro@pzlam.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24. czerwca 2018r. do godz. 23:59:59. Organizatorzy nie przewidują możliwości zgłaszania udziału w dniu zawodów.

17. Uczestnicy 1. Mistrzostw Polski Dziennikarzy mogą startować w maksymalnie w 6 wybranych konkurencjach przewidzianych w programie zawodów (wybór konkurencji odbywa się przez znaczenie ich w karcie zgłoszenia).

18. Udział w zawodach jest płatny. Wpisowe wynosi:

- 20 zł za 1 konkurencję;

- 40 zł za 2 konkurencje;

- 60 zł za 3 konkurencje;

- 90  zł za 4 konkurencje;

- 120 zł za 5 konkurencji;

- 150 zł za 6 konkurencji.

Daną kwotę należy wpłacić na konto Organizatora – Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters:

BANK MILLENIUM O/TORUŃ

39 1160 2202 0000 0000 6171 8777

w terminie do 24. czerwca 2018r. W przypadku zawodników, którzy opłacą wpisowe, a nie wezmą udziału w zawodach opłaty nie będą zwracane.

19. W ramach opłaty wpisowego zawodnik otrzyma materiały informacyjne i koszulkę sportową .

20. Rywalizacja w 1. Mistrzostwach Polski Dziennikarzy będzie odbywała się w kategorii OPEN dla każdej z konkurencji z podziałem na płeć . Do ustalenia ostatecznych klasyfikacji stosowane będą współczynniki przeliczeniowe niwelujące różnice wynikające z wieku startujących. Przeliczniki zostały opracowane przez specjalistów na zlecenie Organizatora i od lat są wykorzystywane przez PZLAM do ustalania najbardziej wartościowych wyników uzyskiwanych w ramach Mistrzostw Polski Masters.

21. Dziennikarze mający ukończony co najmniej 35 rok życia będą Klasyfikowani jednocześnie w 28. Mistrzostwach Polski Masters w Lekkiej Atletyce. W ramach Mistrzostw Polski Masters obowiązują kategorie wiekowe z pięcioletnimi przedziałami, np. 35-39 rok życia, 40-44 r. ż, 45-49 r. ż., itd. Szczegółowe zasady uczestnictwa i rywalizacji w Mistrzostwach Polski Masters określa Komunikat Organizacyjny dostępny pod adresem:

https://pzlam.pl/media/28MPWi7MPL_Torun.kom.organ_W.pdf

22. Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji kategorii OPEN otrzyma medale, a najlepszy zawodnik i zawodniczka Mistrzostw, wyłonieni na podstawie wyników punktowych, otrzymają Puchary Przewodniczącego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

23. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników – we własnym zakresie.

24. Ramowy program 1. Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Lekkiej Atletyce,   28.Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters oraz  7. Mistrzostw Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce dostępny jest w Komunikacie Organizacyjnym pod adresem:

https://pzlam.pl/media/28MPWi7MPL_Torun.kom.organ_

Program jeszcze może ulec pewnym zmianom, wynikającym z ilości osób zgłoszonych do poszczególnych konkurencji. Jego ostateczna wersja zostanie opublikowana na stronie www.pzlam.pl na kilka dni przed zawodami.

25. Regulamin techniczny bardziej szczegółowo określający warunki rywalizacji sportowej dostępny jest wraz ze wskazanym powyżej Komunikatem Organizacyjnym.

26. Niniejszy regulamin też może jeszcze ulegać zmianom. Jego ostateczna wersja zostanie opublikowana na stronie Organizatora najpóźniej na dwa dni przed zawodami.

27. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

28. W sprawach nieuregulowanych danym regulaminem zastosowanie mają aktualne akty prawne i przepisy stosowane do Organizacji zawodów przez Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

30. Organizator w trakcie zawodów zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w przypadku wystąpienia urazów bądź innych dolegliwości spowodowanych sportową rywalizacją.

31. Wszelkich dodatkowych informacji w imieniu Organizatora udziela rzecznik prasowy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters – Tomasz Niejadlik (tel. +48605 58 57 51; e-mail:media@niejadlik.com.pl).

 

 

 

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

kalendarz-btn

CZWARTEK 9 lipca 2020
  • Weroniki, Zenona

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski