Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Janda ma Boya

19 września 2018

W imieniu Zarządu polskiej sekcji AICT/ Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP serdecznie zapraszam na uroczystość wręczenia dorocznej Nagrody im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya, którą w tym roku otrzymuje pani KRYSTYNA JANDA. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12.00 w sobotę, 22 września w warszawskim Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w sali B na I piętrze. Nagroda ta jest wyrazem uznania za całokształt osiągnięć artystycznych Laureatki, z uwzględnieniem jej wybitnych kreacji w teatrze jednoosobowym.

jandafot. Robert Jaworski

Nagroda Boya została ustanowiona w roku 1957 z inicjatywy Romana Szydłowskiego, wieloletniego prezesa Klubu Krytyki Teatralnej, współzałożyciela Klubu Paryskiego, który dał początek Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Krytyków Teatralnych. Pierwszym laureatem nagrody został Kazimierz Dejmek za inscenizację „Śmierci Winkelrieda”, jednego ze spektakli symbolizujących przemiany polityczne w polskim teatrze w okresie odwilży październikowej.

Pośród 40 laureatów, którzy otrzymali to wyróżnienie w minionych latach, znaleźli artyści, których twórczość nadawała kształt polskiemu teatrowi, m.in. obok dwukrotnie nagrodzonego Kazimierza Dejmka,Tadeusz Kantor, Konrad Swinarski, Jerzy Grzegorzewski, Adam Hanuszkiewicz, Jacek Woszczerowicz, Gustaw Holoubek. Przez wiele lat dominowali wśród laureatów mężczyźni – do roku 2000 wyróżnione zostały jedynie dwie artystki: Krystyna Skuszanka i Lidia Zamkow. Po roku 2000 uległo to zmianie, Nagrodą Boya wyróżnione zostały cztery aktorki i trzy reżyserki. Krystyna Janda jest więc 10 artystką w ponad sześćdziesięcioletniej historii Nagrody, która otrzymuje Laur Boya.

Będziemy zaszczyceni obecnością podczas ceremonii wręczenia nagrody, na którą obok mojej laudacji na cześć Laureatki, gratulacji i wręczenia dyplomu złoży się rozmowa z Krystyną Jandą, która poprowadzi red. Łukasz Maciejewski. Honory domu sprawować będzie członkini Zarządu polskiej sekcji AICT, red. Marzena Dobosz.

Raz  jeszcze serdecznie zapraszam.

 

Tomasz Miłkowski

honorowy wiceprzewodniczący AICT/IATC

prezes Klubu Krytyki Teatralnej SD RP

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
RYSUNKI ZBIGNIEWA LENGRENA

RYSUNKI ZBIGNIEWA LENGRENA

kalendarz-btn

SOBOTA 6 marca 2021
  • Róży, Wiktora, Agnieszki
  • 1869
    D.Mendelejew przedstawił okresowy układ pierwiastków chemicznych.
  • 1970
    Premiera filmu Sól Ziemi Czarnej w reż. K. Kutza.

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski