Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

EDUinspiracje Media 2019

9 sierpnia 2019

Konkurs EDUinspiracje Media 2019, organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, jest adresowany do dziennikarzy i publicystów, którzy w sposób przystępny, zrozumiały oraz atrakcyjny prezentowali problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi, poruszali i promowali działania FRSE m.in. w ramach programów Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Eurodesk, Europass, eTwinning.

 

fundacja edukacji.

Do konkursu mogą być zgłaszane teksty, audycje radiowe i materiały filmowe opublikowane w mediach tradycyjnych i internetowych. Prace mogą zgłaszać dziennikarze i redakcje. Można je przesyłać  – z dopiskiem „konkurs dla dziennikarzy” -  pocztą:  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,  ul. Mokotowska 43,  00-551 Warszawa lub elektronicznie: media@frse.org.pl.

 

Termin zgłaszania i dostarczania materiałów upływa 20 października 2019 roku.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie:

https://eduinspiracje.org.pl/konkurs-dla-dziennikarzy/o-konkursie/

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
RYSUNKI ZBIGNIEWA LENGRENA

RYSUNKI ZBIGNIEWA LENGRENA

kalendarz-btn

SOBOTA 6 marca 2021
 • Pawła, Tomasza
 • 1000
  Rozpoczął się I Zjazd Gnieźnieński.
 • 1916
  W Monachium założono firmę motoryzacyjną BMW.
 • 1953
  Katowice zostały przemianowane na Stalinogród (historyczną nazwę przywrócono im 10 grudnia 1956 r.)
 • 1993
  Rozpoczęła nadawanie pierwsza polska telewizja komercyjna Polonia 1.

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski