Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Kampania sprawozdawczo – wyborcza przesunięta

8 czerwca 2020

W maju br. upłynęła kolejna kadencja władz naszego Stowarzyszenia. 8 czerwca miał odbyć się X Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, zaś sprawozdawczo-wyborcze zebranie Oddziału Warszawskiego 27 maja. Niestety, po wprowadzeniu na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego wszystkie te wydarzenia zostały przesunięte w czasie.

LOGO_SDRP ODDZIAl WARSZAWSKI

8 maja 2020 r.  Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP podjął stosowną uchwałę:

„Ze względu na ogłoszony i trwający nadal w Polsce stan epidemiczny oraz związane z nim rygorystyczne przepisy dotyczące zakazu organizacji imprez i zgromadzeń, a także uchwałę Zarządu Głównego SDRP nr 3/2020 w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – Zarząd Oddziału  odstępuje od zwołania Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału Warszawskiego SDRP, wyznaczonego na dzień 27 maja 2020 r. (uchwała ZOW  z 27 lutego 2020 r.).

Nowy termin Zebrania zostanie ustalony niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii i zniesieniu związanych z nim ograniczeń”.

O planowanych zebraniach i wyborach nowych władz będziemy zawiadamiać zgodnie z terminami ustalanymi przez Zarząd Główny SD RP.

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

kalendarz-btn

SOBOTA 24 października 2020
 • Rafała, Marcina
 • 1956
  Wł. Gomułka, nowo wybrany I sekretarz PZPR wygłasza przemówienie podczas wiecu na pl. Defilad w Warszawie
 • 1965
  W TVP premiera serialu Wojna Domowa
 • 1991
  Pierwsze wydanie dziennika Super Express
 • DZIEŃ ONZ
  Dzień Narodów Zjednoczonych - w rocznicę utworzenia ONZ w 1945 r. Początek Tygodnia Rozbrojenia

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski