Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Nowe władze Izby Wydawców Prasy

6 października 2021

W dniu 5 października 2021 r. odbyło się XXIX Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Zgromadzenie to zamykało trzyletnią kadencję władz Izby w latach 2018–2021. Przedstawiciele wydawców uczestniczący w Zgromadzeniu wysłuchali sprawozdania władz Izby z prac w okresie mijającej kadencji. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium władzom Izby.
Zgromadzenie wybrało także władze Izby na kolejną kadencję.

 

Głosami zebranych do zarządu IWP wybrani zostali: Jerzy Baczyński, Zbigniew Benbenek, Marcin Biegluk, Bogusław Chrabota, Marek Frąckowiak, Bartosz Hojka, Tomasz Jażdżyński, Adam Koziołek, Dominik Księski, Alicja Modzelewska, Justyna Namięta, Tomasz Namysł, Tomasz Przybek, Jacek Ślusarczyk i Ewa Świstuniuk.

Zarząd IWP na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następujący sposób: nowym prezesem Izby Wydawców Prasy wybrany został Marek Frąckowiak, który połączy tę funkcję ze stanowiskiem dyrektora generalnego IWP. Wiceprezesami Izby wybrano Jerzego Baczyńskiego, Zbigniewa Benbenka i Tomasza Namysła, wiceprezesem ds. zagranicznych został red. Bogusław Chrabota.

LOGO_SDRP ODDZIAl WARSZAWSKI

Pan

Marek Frąckowiak

Prezes/dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy

Przekazujemy Panu i wszystkim członkom nowego Zarządu IWP gratulacje i życzenia dalszej – tak, jak dotychczas  - skutecznej działalności.

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego SD RP

Barbara Janiszewska i Marek Kuliński 

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
Rys. Maciej M. Michalski

Rys. Maciej M. Michalski

kalendarz-btn

ŚRODA 26 stycznia 2022
  • Pauliny, Polikarpa
  • 1984
    Sejm uchwalił ustawę o prawie prasowym (ostatnia nowelizacja w lipcu 2013).
  • DZIEŃ TRANSPLANTACJI
  • ŚWIATOWY DZIEŃ CELNICTWA

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski