Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Nowe władze Zespołu Starszych Dziennikarzy

1 grudnia 2021

W związku z zakończeniem kadencji władz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP i wyborem nowego Zarządu OW SDRP zakończył także swoją działalność dotychczasowy Zarząd Zespołu Starszych Dziennikarzy SDRP w składzie (po zmianach 21 lutego 2018 r.): Hanna Świeszczakowska-Mazur – przewodnicząca, Eugeniusz Guz– wiceprzewodniczący, Janusz Kędzierzawski – sekretarz, Jagoda Komorowska-Żmuda – członkini (zmarła 7 marca 2020 r.), Andrzej Martynkin i Włodzimierz Prywałow – członkowie Zarządu.

Na zebraniu 23 listopada 2021r. otwierającym kolejną kadencję obecni byli dotychczasowi członkowie Zarządu: Hanna Świeszczakowska – Mazur, Janusz Kędzierzawski i Andrzej Martynkin oraz zaproszeni goście: Barbara Janiszewska jako wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP i Wojciech Choina – członek Oddziału Warszawskiego SDRP.

Barbara Janiszewska podziękowała ustępującemu Zarządowi ZSD za pracę. Jego działania zostały wcześniej podsumowane w sprawozdaniu z minionej kadencji Zarządu OW SDRP w czasie walnego zebrania członków OW 19 października b.r.

Po dłuższej przerwie, spowodowanej pandemią, dotychczasowy Zarząd ZSD zorganizował 17 listopada b.r. spotkanie z Grzegorzem Łubczykiem, b. ambasadorem Polski na Węgrzech, dziennikarzem i autorem publikacji książkowych oraz filmów poświęconych pomocy Węgrów polskim uchodźcom w czasie II wojny światowej, laureatem ubiegłorocznej nagrody im. Witolda Hulewicza za umacnianie stosunków polsko-węgierskich. Wobec skromnej liczby uczestników (kilkanaście osób) zastanawialiśmy się, jak w przyszłości zapewnić większą frekwencję. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że znacznie podrożał wynajem sal znajdujących się na I p. Domu Dziennikarza, z których dotąd korzystaliśmy przy organizowaniu spotkań. Być może będziemy podejmować kolejne próby znalezienia nieodpłatnej sali „na mieście”.

Przypomniano, że do udziału w spotkaniach organizowanych przez Zarząd ZSD zapraszani są na stronie www.dziennikarzerp.pl wszyscy członkowie  Oddziału Warszawskiego, a dodatkowo indywidualnie (mailowo lub telefonicznie) członkowie ZSD. W piśmie do władz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zapraszani są także członkowie tego oddziału.

Najbliższym zadaniem Zarządu ZSD we współpracy z Zarządem Oddziału Warszawskiego będzie przygotowanie paczek świątecznych (wzorem ubiegłego roku i wobec niemożliwości zorganizowania tradycyjnego spotkania świąteczno-noworocznego) dla starszych dziennikarzy. Ustalono, że w pierwszej kolejności paczki otrzymają członkowie OW SDRP, którzy mają 80 lat i więcej oraz zapłacili składki przynajmniej za rok 2018. Na razie jesteśmy na etapie pozyskiwania sponsorów, dzięki którym możliwe będzie  przygotowanie paczek.

Zebrani przez aklamację zdecydowali, że nowy Zarząd Zespołu Starszych Dziennikarzy OW SDRP  tworzą:

Hanna Świeszczakowska-Mazur - przewodnicząca, Andrzej Martynkin -wiceprzewodniczący, Wojciech Choina, Róża Frąckowiak i Anna Szymańska-Kwiatkowska – członkowie.

Skład Zarządu jest otwarty i chętnie przyjmiemy do pomocy ochotników spośród członków Oddziału Warszawskiego.

Hanna Świeszczakowska

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
Rys. Maciej M. Michalski

Rys. Maciej M. Michalski

kalendarz-btn

ŚRODA 26 stycznia 2022
  • Pauliny, Polikarpa
  • 1984
    Sejm uchwalił ustawę o prawie prasowym (ostatnia nowelizacja w lipcu 2013).
  • DZIEŃ TRANSPLANTACJI
  • ŚWIATOWY DZIEŃ CELNICTWA

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski