Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Po Walnym Zebraniu polskiej sekcji AICT

4 kwietnia 2022

2 kwietnia 2022 w warszawskim Domu Dziennikarza odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Krytyki Teatralnej SDRP/ polskiej sekcji AICT. Zabrani udzielili absolutorium ustępującemu Prezesowi i Zarządowi, kończących przedłużoną o rok (ze względu na pandemię) pięcioletnią kadencję (2017-22).

Wybrano nowe władze Klubu na kadencję 2022-2026. Prezesem polskiej sekcji AICT został wybrany ponownie Tomasz Miłkowski.

Zebrani wybrali honorową przewodniczącą Klubu, którą została prof. Bożena Frankowska. W skład nowego Zarządu weszli ponadto: Marzena Dobosz, Katarzyna Michalik-Jaworska, Alina Kietrys, Dawid Mlekicki, Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Jan Bończa-Szabłowski, Konrad Szczebiot. Zarząd ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
Wystosowano także list otwarty do ukraińskich krytyków i recenzentów teatralnych, który publikujemy poniżej:

logo aict ostre

List otwarty do ukraińskich krytyków i recenzentów teatralnych

Zgromadzeni w dniu 2 kwietnia 2022 w Warszawie na Walnym Zebraniu polskiej sekcji AICT, Klubu Krytyki SDRP skierowali następujący list do krytyków i recenzentów ukraińskich:

W dniach i tygodniach trwającej wciąż inwazji rosyjskiej na Ukrainie kierujemy słowa solidarności do naszych przyjaciół, ukraińskich krytyków i recenzentów teatralnych, do wszystkich ludzi teatru i kultury, do całego narodu, do naszych sąsiadów. Jesteśmy sercem i myślą z wami, oburzeni przechodzącymi wszelkie granice aktami barbarzyństwa ze strony agresora. Jego pastwą padają niewinni ludzie, szpitale, przedszkola, a nawet teatry, czego wymownym symbolem stał się szkielet zbombardowanego teatru w Mariupolu. Kierujemy do was nie tylko słowa otuchy, bo tej wam nie brakuje, ale też nadziei, że wzmocniona w czasie próby więź między nami będzie owocować w przyszłości pięknymi wspólnymi projektami.

Jesteśmy częścią wielkiej międzynarodowej wspólnoty IATC/AICT, którą przed laty zjednoczyła idea współpracy, porozumienia, tworzenia trwałych mostów między kulturami wielu nardów. Obce są nam wszelkie przejawy ksenofobii, nienawiści, agresji, przemocy. Pozostając wierni tym zasadom wyrażamy przekonanie, że wspólne, zgodne działania sił miłujących pokój doprowadzą do zakończenia tej bezsensownej wojny, prowadzającej do cierpień tysięcy ludzi, siejącej strach i poczucie ciągłego zagrożenia.

Kierujemy słowa podziękowania do rodaków tak licznie wspomagających uchodźców z Ukrainy, do artystów inicjujących rozmaite formy pomocy dla uciekinierów i wspierających żywą obecność ukraińskiej dramaturgii w polskim teatrze.

Klub Krytyki Teatralnej SDRP. Polska sekcja IATC/AICT
Warszawa, 2 kwietnia 2022

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
rys. Zbigniew Lengren

rys. Zbigniew Lengren

kalendarz-btn

CZWARTEK 7 lipca 2022
  • Estery, Cyryla, Metodego

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski