Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Przypomnienie

12 sierpnia 2022

Szanowni Państwo.
Przypominamy – kierując się zapisami obowiązującego statutu Statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – o podstawowym obowiązku członków SD RP, czyli regularnym opłacaniu składek członkowskich (par. 14 Statutu).
Przypominamy również, że składki są podstawowym źródłem środków finansowych umożliwiających naszą działalność. Dodatkowe środki, przeznaczone na organizację spotkań i pomoc dla naszych członków uzyskujemy starając się o sponsorów, a także dzięki darowiznom przekazywanym przez członków Oddziału Warszawskiego SDRP.

 

Obecnie członkami naszego Oddziału  są 423 osoby. Najstarszych seniorów, którzy ukończyli 80 lat jest wśród nas ponad 150.

Najwięcej jest – ciągle aktywnych, ale już emerytów (ponad 250).

Dlatego przypominamy o obowiązku opłacania składek – prosimy Wszystkich, którzy zakończyli opłacanie składek w latach 2018 – 2019 o ich uregulowanie – w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2022 r. Po tym terminie będziemy musieli podjąć trudną decyzję, ponieważ w par. 14 Statutu jest wyraźny zapis, że „wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia Dziennikarzy RP następuje po niepłaceniu składek dłużej niż rok”.

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

 

Sierpień, 2022 r.

 

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
Rys. Paweł Kuczyński.

Rys. Paweł Kuczyński.

kalendarz-btn

NIEDZIELA 25 września 2022
  • Aurelii, Władysława
  • 1939
    Dywanowy nalot na Warszawę (ok. 10 tys. ofiar śmiertelnych; 35 tys. rannych).
  • Dzień Budowlanych

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski