Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Zmarł Maciej Prus

12 kwietnia 2023

9 kwietnia, w pierwszy dzień świąt wielkanocnych zmarł Maciej Prus, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, swego czasu zaliczany do grupy tzw. młodych zdolnych, którzy zmienili oblicze polskiego teatru.
9 listopada ubiegłego roku obchodziliśmy Jego 85 urodziny, składając mu w imieniu polskiej sekcji AICT/ Klubu Krytyki Teatralnej SDRP najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności z nadzieją na dalsze lata jego twórczej zawodowo pracy.
Wyraziliśmy wówczas wdzięczność za udzielane nam wsparcie przez pana Macieja Prusa. Od dziesięciu lat wchodził w skład Kapituły Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego, a kto choć raz w niej zasiadał, dobrze wie, że nie była to obecność formalna – jego głębokie analizy tekstów, klarowność wywodu i trafność oceny w istotny sposób wpływały na jakość podejmowanych przez Kapitułę rozstrzygnięć. W przeszłości pan Maciej Prus wspomagał także organizowane przez AICT warsztaty dla młodych krytyków, spotykając się z kandydatami na przyszłych recenzentów.
Maciej Prus za swoje osiągnięcia artystyczne był wielokrotnie nagradzany, m.in. dwukrotnie Nagrodą AICT im. Stefana Treugutta za reżyserowane w Teatrze TVP spektakle wg ” Edwarda II” Marlowe’a i „Wyzwolenia” Wyspiańskiego”, w których dokonał zabiegu uwspółcześnienia klasyki, akcentując współbrzmienie myśli między odległymi epokami.
Zaczynał swoją drogę reżyserską jako asystent wybitnych mistrzów: Konrada Swinarskiego, Wandy Laskowskiej, Kazimierza Dejmka. Z czasem stał się mistrzem dla następców.
Żegnamy wielkiego artystę ze smutkiem, ale i pamięcią o Jego dokonaniach.
Zarząd polskiej sekcji AICT/ Klubu Krytyki Teatralnej SDRP

maciej prus

Maciej Prus urodził się 9 listopada 1937 roku w Samborze. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1961 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, a w 1968 roku – Wydział Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.

W początkach swojej kariery aktorskiej współpracował z Jerzym Grotowskim. Jako aktor uświetniał także spektakle w krakowskich teatrach: 38, Starym i Rozmaitości oraz w Teatrze Narodowym w Warszawie, gdzie pracował również jako asystent reżysera.

We wczesnych latach siedemdziesiątych Maciej Prus był reżyserem w Teatrze Ateneum w Warszawie i Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Od 1977 roku piastował funkcję kierownika artystycznego i reżysera Teatru Muzycznego w Słupsku, a w latach 1980 – 1982 pracował na tych samych stanowiskach w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Później został dyrektorem artystycznym Teatru Dramatycznego w Warszawie. Znakomity inscenizator pracował także dla Teatru Telewizji, dla którego wyreżyserował ponad dwadzieścia spektakli.

Świadectwem uznania zasług artysty na rzecz kultury polskiej jest uhonorowanie Nagrodą im. Konrada Swinarskiego, przyznawaną przez miesięcznik „Teatr”, a także odznaczenie Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

Tagi:

kalendarz-btn

SOBOTA 3 czerwca 2023
  • Leszka, Tamary
  • 1918
    Ogłoszenie Deklaracji Wersalskiej zapowiadającej niepodległość Polski.
  • 1938
    Otwarcie toru wyścigów konnych na warszawskim Służewcu.
  • DZIEŃ DOBREJ OCENY

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski