Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Tadeusz Myślik

11 stycznia 2011

Dziennikarz, parlamentarzysta, dyplomata, społecznik. Sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
Urodził się 14 września 1928 r. w Śniatynie (d. województwo stanisławowskie). Po ukończeniu Akademii Ekonomicznej w Krakowie rozpoczął pracę jako dziennikarz. Był cenionym publicystą, m.in. w „Tygodniku Powszechnym” (1957-1975), szefem krakowskiego oddziału „Słowa Powszechnego”. Był członkiem kolegium redakcyjnego i autorem w miesięczniku „Więź” (1958-1970). Jako komentator w Naczelnej Redakcji Publicystyki przez kilka lat pracował w I Programie Polskiego Radia (1975-1984). W tygodniku „Odrodzenie” był zastępcą redaktora naczelnego w latach 1983-1989.

mail.apisoft.pl

Do końca aktywny zawodowo i społecznie. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP wiele zawdzięcza Jego działalności dla środowiska. Jako sekretarz generalny SD RP aktywnie uczestniczył w pracach Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ) w Brukseli. Był również członkiem Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej.

Wieloletni wiceprezes Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, przewodniczący Oddziału Warszawskiego PZKS. Przez całe życie był wierny swoim ideałom. Przez dwie kadencje był bezpartyjnym posłem jako przedstawiciel Klubu Inteligencji Katolickiej w klubie poselskim ZNAK. Kilka lat służył Polsce na placówkach dyplomatycznych.

Laureat wielu nagród dziennikarskich. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Był wybitnym reprezentantem polskiego dziennikarstwa. Wiele zrobił dla podzielonego środowiska dziennikarskiego w całej Polsce. Wszędzie Go było pełno – wszędzie zabierał głos w ważnych sprawach.  Otwarty, koleżeński i życzliwy ludziom.  Był Przyjacielem wszystkich. Wolał łączyć – nie dzielić.

Był skarbnicą wiedzy, z której czerpaliśmy wszyscy. Obce Mu było uczucie zawiści, nienawiści. Bywało, że w wielu sprawach mieliśmy odmienne zdanie. Ale był otwarty na argumenty.

Pracował do dnia 11 stycznia 2011 roku, w którym zabrała Go niespodziewana śmierć. Pochowany został na Tynieckim Cmentarzu Parafialnym w Krakowie.

Barbara Janiszewska

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

kalendarz-btn

PIĄTEK 25 września 2020
  • Aurelii, Władysława
  • 1939
    Dywanowy nalot na Warszawę (ok. 10 tys. ofiar śmiertelnych; 35 tys. rannych).
  • Dzień Budowlanych

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski