Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

ZAWÓD DZIENNIKARZA – definicja, status prawny

STANOWISKO SDRP w sprawie sytuacji w polskim dziennikarstwie

2 stycznia 2016

W przeszłości dziennikarstwo było zawodem szanowanym, a dziennikarz rzetelnie wypełniający swoje obowiązki cieszył się zaufaniem publicznym. W ostatnich latach nastąpiła degradacja wartości dziennikarskiej pracy i twórczości, zaś postępująca pauperyzacja profesji dziennikarzy, sprowadza się coraz częściej do funkcji sprzedawców informacji. Ponieważ proces ten posiada wszelkie cechy negatywnego rozwoju, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej stara się od kilku lat zdefiniować zjawisko, określić skutki, by można było podjąć kroki zmierzające do uzdrowienia sytuacji w polskim dziennikarstwie. …

Walka o fotele w TVP

25 maja 2015

W telewizji publicznej zakończyła się właśnie druga tura konkursu na Zarząd Spółki, rozpoczęły się jednocześnie pierwsze polityczne przepychanki.

Dyscyplinarka dla dziennikarki za krytykowanie prezesa TVP

25 maja 2015

Firma LeasingTeam, która przejęła większość dziennikarzy Telewizji Polskiej, zamierza zwolnić dyscyplinarnie Agatę Ławniczak za jej wypowiedzi krytykujące outsourcing i prezesa TVP Juliusza Brauna.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawód Dziennikarza wobec współczesnych wyzwań”

12 maja 2015

W Warszawie Konferencja odbyła się 14 maja 2015 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja na UAM

12 kwietnia 2015

Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zainteresowaniem odniósł się do propozycji Wielkopolskiego Oddziału SDRP i 10 kwietnia 2015 r. zorganizował konferencję: Zawód dziennikarza i pojęcie prasy w perspektywie dynamicznych zmian rynku medialnego.

Sympozjum w sosnowieckiej Humanitas

12 marca 2015

Z inicjatywy Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu postanowiła zorganizować specjalne sympozjum poświęcone dzisiejszym problemom polskiego dziennikarstwa.

List Oddziału Warszawskiego SDRP

16 listopada 2014

Jesienią 2014 roku Oddział Warszawski wystosował do wszystkich oddziałów SDRP list z propozycją zainicjowania ogólnopolskiej dyskusji na temat aktualnej sytuacji i przyszłości profesji dziennikarskiej w Polsce.

POLECAMY: „Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem” autorstwa J. Taczkowskiej-Olszewskiej

11 października 2014
ZawodDziennikarzawPolsce

Przedmiotem zainteresowania Autorki jest zawód dziennikarski w Polsce w ujęciu prawnym i politologicznym. Celem pracy jest ustalenie przyczyn tego stanu rzeczy i wskazanie dróg, które pozwolą przywrócić godność zawodowi dziennikarza prowadząc do nobilitacji tych osób, które część swojego życia chcą poświęcić dziennikarstwu.

Z teki Muzeum Karykatury
RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

kalendarz-btn

CZWARTEK 24 stycznia 2019
  • Felicji, Rafała, Tymoteusza

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski