Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Apel w sprawie Prawa Autorskiego

7 września 2018

Wydawcy prasy i dziennikarze od lat walczą o objęcie skuteczną ochroną prawną treści prasowych, które obecnie są bezprawnie kopiowane i udostępniane na wielu stronach internetowych. Wydawcy i dziennikarze nie otrzymują jednak z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, a przychody z reklam spływają na konta gigantów technologicznych. Trwające wciąż prace nad dyrektywą ws. praw autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym mogą zmienić tę sytuację i dostosować przepisy tak, aby twórcy, autorzy i wydawcy otrzymali wsparcie w postaci należnego im wynagrodzenia za pracę, a owoce tej pracy nie były bezprawnie wykorzystywane.

kreatywna pl

Szanowni Państwo!

W dniu 12 września w Parlamencie Europejskim odbędzie się niezwykle ważne głosowanie w tej sprawie, niestety przeciwnicy dyrektywy i art. 11 wciąż prowadzą swoją agresywną kampanię, rozpowszechniając nieprawdziwe – szkodliwe – informacje o zagrożeniach płynących z wprowadzenia dyrektywy.

Polscy twórcy, skupieni pod egidą Stowarzyszenia Kreatywna Polska, przygotowali w związku z tym Apel do ministrów, parlamentarzystów i eurodeputowanych, zwracając się do nich  z prośbą o poparcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego ws. Prawa Autorskiego na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Apel jest dostępny pod linkiem:

https://www.petycjeonline.com/poparcie_dla_dyrektywy_pe

_w_sprawie_prawa_autorskiego _na_jednolitym_rynku_cyfrowym

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie Apelu i złożenie pod nim podpisu. Prosimy o rozpowszechnianie tego apelu wśród Państwa członków, ponieważ wprowadzenie dyrektywy będzie miało olbrzymie znaczenia dla całego środowiska dziennikarskiego.

pozdrawiam

Marek Frąckowiak

Dyrektor Generalny
Izba Wydawców Prasy
ul. Foksal 3/5
00-366 Warszawa
tel. 022 828 59 30 do 32
fax. 022 827 87 18
e-mail: info@iwp.pl

 

Tagi:

kalendarz-btn

NIEDZIELA 14 lipca 2024
  • Marceliny, Kamila, Bonawentury

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski