Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Protest związków zawodowych w TVP

28 maja 2013

Większość organizacji związkowych działających w TVP S. A. (w tym największe: „Solidarność”, Zw. Zaw. Pracowników Radia i Telewizji oraz „Wizja”) wystąpił z ostrą krytyką planowanej przez zarząd spółki reformy zatrudnienia.

 

Dotychczas poszczególne związki różniły się w poglądach na wiele problemów pracowniczych i prezentowały oddzielne, nieraz sprzeczne stanowiska. Tym razem wszystkie jednoznacznie protestują przeciwko planowanym przez kierownictwo TVP rozwiązaniom, o czym świadczą opublikowane ostatnio oświadczenia:

Komunikat związków zawodowych nr 1:
Trzy reprezentatywne związki zawodowe oraz pozostałe organizacje związkowe, działające na terenie TVP S.A. ,
spotkały się 28 maja br., aby omówić sytuację, związaną z decyzją zarządu TVP S.A. z 15 maja br., dotyczącą
wyprowadzenia do firmy prywatnej czterech grup zawodowych:
dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików.
W obliczu realnego zagrożenia dla dalszego istnienia telewizji publicznej i demontażu firmy, związki zawodowe wspólnie żądają od prezesa zarządu TVP S.A. zaprzestania działań związanych z wyprowadzeniem pracowników i produkcji
do firm prywatnych. Nie zgadzamy się na marnotrawienie publicznych pieniędzy, majątku narodowego i dobra, jakim jest telewizja publiczna, ale również – na łamanie prawa w Spółce.
Jeżeli zarząd TVP S.A. będzie kontynuował szkodliwe i destrukcyjne działania, związki zawodowe przystąpią do legalnej akcji protestacyjnej. Apelujemy do wszystkich Pracowników o poparcie wspólnego stanowiska związków. Jest to ostatni moment, kiedy jesteśmy jeszcze pracownikami tej Spółki. Zagrożeni jesteśmy Wszyscy. /-/ Podpisy

Komunikat związków zawodowych nr 2:

Komunikat Rady Zakładowej TVP.S.A.-24.05.2013r.[1]

admin: /wej

kalendarz-btn

SOBOTA 18 maja 2024
  • Eryka, Feliksa, Aleksandry
  • 1944
    2 Korpus Polski zdobył Monte Cassino

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski