Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

STANOWISKO SDRP z 20 maja 2013 r. w sprawie planowanej reorganizacji zatrudnienia dziennikarzy w TVP

21 maja 2013

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej protestuje przeciwko propozycjom Zarządu TVP S.A, dotyczącym zatrudnienia dziennikarzy, uznając że są to pomysły, prowadzące do zakamuflowanych, zbiorowych zwolnień dziennikarzy i innych twórców telewizyjnych oraz obniżenia poziomu jakości programu telewizyjnego.


_____________________________________________________

                                   STANOWISKO

   Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

                                 z  20 maja 2013 r.

w sprawie planowanej reorganizacji zatrudnienia dziennikarzy w TVP.

                              

             Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zaniepokojenie planowanymi zmianami organizacyjnymi i kadrowymi w TVP  SA. Przeniesienie dziennikarzy, montażystów i operatorów do firmy zewnętrznej jest pomysłem kuriozalnym i nie mieszczącym się w kategoriach zdrowego rozsądku. Zwłaszcza w instytucji, której podstawowym statutowym zadaniem jest dostarczanie masowemu odbiorcy szybkiej, rzetelnej informacji uzupełnionej o kompetentny i obiektywny komentarz publicystyczny. Trudno uwierzyć, że telewizja publiczna na własne życzenie, zamierza pozbyć się  twórców, bez których poziom programów telewizyjnych, emitowanych przez TVP, może być tylko gorszy niż obecnie.

Wiadomości o planowanych zmianach są niezgodne z zobowiązaniami, jakie w kwietniu 2011 roku przyjął Zarząd TVP SA. Oświadczono wówczas między innymi, że Zarząd będzie działać w sposób przejrzysty, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji programowych i personalnych. Powstrzyma proces komercjalizacji programu telewizji publicznej, przywróci rangę standardom warsztatu dziennikarskiego i zasadom etyki zawodowej, będącym gwarancją najwyższej jakości programu. Uzna program za dobro nadrzędne  i najważniejszy cel działania telewizji publicznej.

Obecne plany Zarządu TVP SA, formułowane nader ogólnikowo, tworzą szum informacyjny i nastrój zagrożenia wśród dziennikarzy niepewnych swojej zawodowej przyszłości i przewidujących dalsze ograniczenie misji TVP, a w perspektywie wręcz likwidację telewizji publicznej.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej nie akceptuje pomysłów  Zarządu TVP SA i stanowczo protestuje  przeciwko  metodom, które w zakamuflowany sposób mają prowadzić do zbiorowych zwolnień dziennikarzy i innych twórców telewizyjnych.

                                                                         Zarząd Główny

                                                        Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

 

 

 

 

 

kalendarz-btn

SOBOTA 18 maja 2024
  • Eryka, Feliksa, Aleksandry
  • 1944
    2 Korpus Polski zdobył Monte Cassino

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski