Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Zmiany w prawie zamówień publicznych korzystne dla twórców

11 lipca 2013

Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2013 r. projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim korzystniejszych rozwiązań dla środowisk twórczych i artystycznych oraz naukowo- badawczych. Zalecenie dla Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczące wypracowania nowych progów, od których trzeba ogłaszać przetargi, premier wydał 12 lutego. Projekt nowelizacji trafi teraz pod obrady Sejmu.

09-07-2013

„Przywracamy normalność w działaniach instytucji artystycznych i samych twórców; normalność, dzięki której wszyscy skorzystają (…) w dotychczasowej ustawie przy bardzo niskim progu 14 tys. euro, następowały obowiązki, które były bardzo często żenujące. Bez względu na to, czy mówimy o Krzysztofie Pendereckim, czy mówimy o Sewerynie Krajewskim, czy mówimy także o innych wielkich twórcach, za każdym razem wymagano od nich oświadczenia, w przypadku Krzysztofa Pendereckiego, że zna nuty albo umie dyrygować. Musiał takie oświadczenie pisać każdorazowo” – powiedział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, który od dawna podkreślał, że poprzednia ustawa miała liczne ułomności i teatry, filharmonie i inne instytucje artystyczne z trudem sobie z nią radziły. Liberalizacja przepisów ustawy była jednym z priorytetów ministra. Teraz, potwierdzeniem umiejętności będzie „uznany dorobek artystyczny” twórcy, którego będzie chciała zatrudnić publiczna instytucja kultury. Wprowadzone zmiany umożliwią zamawianie spektakli, koncertów, a także pojedynczych elementów na festiwalach bez konieczności postępowań przetargowych. „Jak wiemy w działalności artystycznej to, co najcenniejsze jest niepowtarzalne, oryginalne, jednostkowe. W związku z tym nie ma możliwości porównywania tego z innymi podobnymi przedsięwzięciami” – powiedział szef resortu kultury.

Podstawową zmianą, która dotyczy wszystkich kategorii zamawiających i przedmiotów udzielanych przez nich zamówień, jest podwyższenie z 14 do 30 tys. euro progu, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych. W przypadku środowisk naukowo-badawczych oraz twórczych i artystycznych, zaproponowano rozwiązania, które przewidują szczególne wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy, nawet do 200 tys. euro, dla dostaw i usług. Ze względu na wysoką wartość tych zamówień przewidziano obowiązek stosowania zasad zapewniających niedyskryminujący dostęp do nich wykonawców.

Obecnie próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wynosi 14 tys. euro i obowiązuje od ponad 6 lat (wprowadzono go nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 11 czerwca 2007 r.). Jego podwyższenie ma służyć uwzględnieniu zmian dotyczących siły nabywczej pieniądza oraz odbiurokratyzowaniu procedur udzielania zamówień publicznych o małych wartościach, w przypadku których koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania (przewidzianego w przepisach o zamówieniach publicznych) mogą przewyższyć zyski wynikające z tytułu ich zastosowania. Jednocześnie z uwagi na niewielkie kwoty środków publicznych wydatkowanych w związku z udzielaniem tego rodzaju zamówień, małe wydaje się ryzyko: naruszenia zasad traktatowych, korupcji albo szczególnie dotkliwego ograniczenia dostępu wykonawców do ubiegania się i realizacji zamówień publicznych o wartościach poniżej 30 tysięcy euro.

PAP/MKiDN

 

admin.: /wej

 

kalendarz-btn

SOBOTA 18 maja 2024
  • Eryka, Feliksa, Aleksandry
  • 1944
    2 Korpus Polski zdobył Monte Cassino

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski