Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Konferencja „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w Polsce”

4 marca 2015

14 marca 2015 r., Sali Kolumnowa Pałacu Prymasowskiego przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 9 marca 2015r., wyłącznie e-mailem na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym, celem kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji. Organizator: Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Karta Praw Podstawowych to katalog praw zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ONZ-owskich Paktach Praw Człowieka, Europejskiej Karcie Społecznej i praw wpisanych w konstytucje państw członkowskich. Podzielona jest na 7 rozdziałów: Godność człowieka (art. 1–5); Wolności (art. 6–19); Równość (art. 20–26); Solidarność (art. 27–38); Prawa obywatelskie (art. 39–46); Wymiar sprawiedliwości (art. 47–50); Postanowienia ogólne (art. 51–54).

Więcej informacji tutaj.


 

Tagi:

kalendarz-btn

SOBOTA 18 maja 2024
  • Eryka, Feliksa, Aleksandry
  • 1944
    2 Korpus Polski zdobył Monte Cassino

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski