Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

REPROPOL może zadbać o finanse dziennikarzy

27 czerwca 2017

Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL zajmuje się pobieraniem i podziałem wynagrodzeń z tytułu opłat reprograficznych dla wydawców. Trwają rozmowy w sprawie objęcia zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi dziennikarzy. Dlatego apelujemy – warto zostać członkiem Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL.

Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL prowadzi  od maja 2009 roku działalność  związaną z pobieraniem i podziałem wynagrodzeń dla wydawców z tytułu opłat reprograficznych. Działa na podstawie zezwolenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego  na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi.

Wpływy z opłat reprograficznych (od urządzeń i czystych nośników oraz kserokopiarek)  to kwota około 2,4 mln zł rocznie. Kwota ta trafia do wydawców prawie 7,5 tys. tytułów prasowych.

Ponadto REPROPOL na podstawie zawartych umów licencyjnych z pięcioma firmami zajmującymi się monitoringiem mediów uzyskuje opłaty za zwielokrotnianie i cyfrowe rozpowszechnianie publikacji dzienników i czasopism, około 320 tys. zł rocznie. Niestety, Instytut Monitorowania  Mediów i Press-Service, dwie największe w Polsce firmy pressclipingowe nie chcą podpisać stosownych umów. Powołując się na art. 30 Prawa Autorskiego o dozwolonym użytku powodują straty wydawców wynoszące prawie 1,6 mln zł rocznie.

Zgodnie z obowiązującym prawem dziennikarze nie są objęci takimi wynagrodzeniami. REPROPOL wykorzystując doświadczenie i posiadając odpowiednie narzędzia zabiega w MKiDN o objęcie zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi również dziennikarzy.  Poszerzenie zezwolenia REPROPOLU o tę grupę zawodową będzie jednak możliwe po znacznym zwiększeniu liczby dziennikarzy będących członkami Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL.

Obecnie trwają rozmowy w MKiDN w tej sprawie. Dlatego apelujemy o złożenie takiej deklaracji (link poniżej). Liczna reprezentacja będzie gwarancją otrzymania takiego zezwolenia i pozwoli rozpocząć walkę o należne wynagrodzenia dla dziennikarzy. Podział uzyskanych  kwot z tego tytułu statutowo zależy od członków Stowarzyszenia.

Apelujemy do Wszystkich – warto podjąć tę walkę i zostać członkiem Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL.

http://swrepropol.pl/index.php/licencje

Informacje 

tel. 022 828 59 33
fax 022 827 87 18
e-mail: biuro@swrepropol.pl

baj

 

Tagi:

kalendarz-btn

PIĄTEK 19 kwietnia 2024
  • Leona, Włodzimierza, Adolfa
  • 1936
    W Warszawie odsłonięto pomnik J. Kilińskiego.
  • 1943
    Wybuchło powstanie w Getcie Warszawskim.
  • 1948
    W Warszawie odsłonięto Pomnik Bohaterów Getta.

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski