Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

List dyrektorów instytutów PAN

22 stycznia 2019

“Lawina bieg od tego zmienia,

Po jakich toczy się kamieniach”

Czesław Miłosz, Traktat Moralny.
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

List dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk po zabójstwie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Pracownicy instytutów Polskiej Akademii Nauk z przerażeniem i smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który padł ofiarą ataku nożownika w czasie koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łączymy się w bólu z Rodziną tragicznie zmarłego Pana Prezydenta, jego przyjaciółmi i wszystkimi Polakami, którzy przejęci są grozą tego wydarzenia.
Od lat z niepokojem obserwujemy wzrost napięcia w przestrzeni publicznej, promowanie i wykorzystywanie mowy nienawiści do celów politycznych, brutalizację języka, która zastąpiła język porozumienia. Strzelba, którą ktoś powiesił na ścianie kilka lat temu, w końcu wypaliła, po raz drugi zabijając niewinnego człowieka. Z przerażeniem stwierdzamy, że nawet tak tragiczne wydarzenia nie powstrzymują niektórych przed niedopuszczalnymi, barbarzyńskimi komentarzami.

Nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, co się stało. Podgrzewanie konfliktów, promowanie brutalności i siły, tolerowanie dyskryminacji, tani populizm, nieuchronnie prowadzą do tragedii. Zwracamy się do polityków o wyciągnięcie wniosków z tego tragicznego wydarzenia. Granica, za którą otwiera się droga do bezprawia i rozpadu Państwa, została właśnie przekroczona. Nie idźmy tą drogą.

thQ9TPWM5QApelujemy do wszystkich uczestników społecznych debat, dziennikarzy, a nade wszystko do moderatorów życia politycznego o stanowcze odrzucenie mowy nienawiści, która wywiera destrukcyjny wpływ na ludzką świadomość i pobudza do przemocy.

Protestujemy przeciwko wszelkim odmianom populizmu, który stanowi zagrożenie dla społecznego ładu w naszym wspólnym domu, jakim jest Polska. Odnowa życia publicznego w duchu wzajemnego szacunku jest naszą jedyną szansą.

Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami. Widoczne na świecie zmiany ekonomiczne, polityczne i społeczne mają i będą miały coraz większy wpływ na nasz los. Temu wyzwaniu należy stawić czoła za pomocą racjonalnej polityki. Nowy porządek polityczny, nowy ład ekonomiczny, nowe możliwości w edukacji wymagają odważnych i mądrych decyzji, opartych na zrozumieniu tych mechanizmów. Apelujemy, by wszystkie siły opiniotwórcze oraz kręgi polityczne skoncentrowały się na sprostaniu tym wymaganiom. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z dalszym wzrostem społecznego poczucia zagubienia, wynikającym z tego wzrostem napięcia oraz – oby NIGDY więcej – kolejnymi tragediami, takimi jak śmierć Pana Prezydenta Pawła Adamowicza.

Pod listem podpisali się dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk:

Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Andrzej Dworak, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Anna Zielińska, Instytut Slawistyki PAN

Łukasz Stettner, Instytut Matematyczny PAN

Sławomir Jarosz, Instytut Chemii Organicznej PAN

Sebastian Tarcz, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Małgorzata Witko, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Marek Potrzebowski, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Krzysztof Galos, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Marcin Opałło, Instytut Chemii Fizycznej PAN

Paweł Zięba, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Wacław Dziurzyński, Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Jacek Koronacki, Instytut Podstaw Informatyki PAN

Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Maciej Eder, Instytut Języka Polskiego PAN

Marek Figlerowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Tomasz Mazgajski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN

Elżbieta Witkowska – Zaremba, Instytut Sztuki PAN

Ewa Słaby, ING PAN

Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN

Waldemar Świdziński, Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

Beata Orlecka-Sikora, Instytut Geofizyki PAN

Władysław Lasoń, Instytut Farmakologii PAN

Tadeusz Burczyński, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych PAN

Zbigniew Trybuła, Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Marianna Czaplicka, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Piotr Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Bożena Moskwa, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Bogdan Wolko, Instytut Genetyki Roślin PAN

Iwona Słanislawska, Centrum Badań Kosmicznych PAN

Michał Witt, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Konrad Wołowski, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

Marta Miączyńska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Lech W. Szajdak, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

Cezary Sławiński, Instytut Agrofizyki PAN

Jacek Skomlał, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN

Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej PAN

Roman Puźniak, Instytut Fizyki PAN

Mikołaj Sokołowski, Instytut Badań Literackich PAN

Andrzej Szablewski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Elżbieta Wilk-Woźniak, Instytut Ochrony Przyrody PAN

Mariusz Piskuła, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Maria Barcikowska-Kotowicz, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Andrzej Jeżowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Piotr Życki, Centum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

Wojciech Kriegseisen, Instytut Historii PAN

Jerzy Maik, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Teodozja Rzeuska, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Adam Liebert, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN

Jacek Rybka, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

Jarosław Olav Horbańczuk, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Celina Nowak, Instytut Nauk Prawnych PAN

W imieniu Akademii Młodych Uczonych PAN list podpisała:

Anna Ajduk, Akademia Młodych Uczonych PAN

Tagi:

kalendarz-btn

PIĄTEK 19 kwietnia 2024
  • Leona, Włodzimierza, Adolfa
  • 1936
    W Warszawie odsłonięto pomnik J. Kilińskiego.
  • 1943
    Wybuchło powstanie w Getcie Warszawskim.
  • 1948
    W Warszawie odsłonięto Pomnik Bohaterów Getta.

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski