Trybunał Konstytucyjny tym politycznym wyrokiem zignorował Konstytucję, przepisy prawa i standardy międzynarodowe, a także ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Nie po raz pierwszy TK udowodnił, że orzeka na partyjne zamówienie. W państwie prawa o zgodności  ustawy z Konstytucją  nie może decydować  rządząca partia.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że wyrok TK,  jest  przyzwoleniem na  zawłaszczenie przez PiS ostatniego bastionu praworządności, jakim jest niezależny, niezawisły Rzecznik Praw Obywatelskich. Wyrażamy  sprzeciw.

Prof. dr hab. Adam Bodnar w czasie ponad pięcioletniej  kadencji zasłużył na najwyższą ocenę. Za standardy, za konsekwencję, bezstronność i niezależność. Za pomoc  pokrzywdzonym przez władze, policję czy urzędy zaskarbił  sobie wdzięczność wielu tysięcy obywateli. Obecna władza, posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie docenili dorobku  prof. dr hab. Adama Bodnara.

PREZYDIUM  ZG

Stowarzyszenia Dziennikarzy RP