Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Walne Zebranie Oddziału – pierwsze przymiarki.

24 sierpnia 2021

Czas pandemii przez ponad rok uniemożliwił nam normalne działanie. Nie mogliśmy odbyć planowanych spotkań tematycznych i okazjonalnych, trzeba było kilkakrotnie zawieszać pracę biura Oddziału, a także – co chyba najważniejsze – ze względu na ograniczenia sanitarne nie mogliśmy w statutowo przewidzianym terminie odbyć kampanii sprawozdawczo – wyborczej i przeprowadzić Walnego Zebrania członków Oddziału. Licząc na złagodzenie dotychczasowych rygorów zabraniających organizacji dużych zgromadzeń przygotowujemy się do zwołania Walnego Zebrania jesienią. Zacząć jednak musimy od zweryfikowania i aktualizacji stanu liczebnego Oddziału. Służy temu prezentowana poniżej podjęta 30 czerwca br. uchwała Zarządu. Prosimy Koleżanki i Kolegów o zapoznanie się z jej treścią i uzupełnienie ewentualnych zaległości.

LOGO_SDRP ODDZIAl WARSZAWSKI

Uchwała Zarządu Oddziału Warszawskiego SD RP    

                 z dnia 30 czerwca 2021 r. – monit i decyzja o skreśleniu z listy członków OW SD RP osób, które zakończyły opłacanie składek w latach 2014-2017

Kierując się zapisami obowiązującego statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP  postanowiono:

- przygotować i wysłać monit do wszystkich, którzy zakończyli opłacanie składek w latach 2014-2017 przypominając, że zgodnie z obowiązującym statutem wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia Dziennikarzy RP następuje po niepłaceniu składek dłużej niż rok (par. 14 statutu).

- określić nieprzekraczalny termin uregulowania sprawy związanej z podstawowym  obowiązkiem członków SD RP na dzień 30 września  2021 r.

Informacja wraz z monitem zostanie opublikowana na stronie OW, przekazana drogą elektroniczną oraz ustnie tym osobom, które nie korzystają z poczty elektronicznej.

Po tym terminie Zarząd OW wykreśli z listy członków SD RP osoby, które zakończyły opłacanie składek w latach 2014-2017.

 

 

Tagi:

kalendarz-btn

SOBOTA 18 maja 2024
  • Eryka, Feliksa, Aleksandry
  • 1944
    2 Korpus Polski zdobył Monte Cassino

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski