Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

APEL DO DZIENNIKARZY ROSYJSKICH

15 marca 2022

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Rosyjskich Dziennikarzy, by przekazując w mediach swego kraju informacje na temat wojny w Ukrainie kierowali się zasadą rzetelności i uczciwości.

SDRP

Zwracamy się do członków Związku Dziennikarzy Rosji (Russian Union of Journalists RUJ). Wasz Związek należy do Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ) i  Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ). To członkostwo zobowiązuje do przestrzegania Międzynarodowej Karty Etyki Dziennikarskiej, uchwalonej  na kongresie IFJ w roku 2019. W pierwszym punkcie Karty zapisano: „ podstawowym obowiązkiem dziennikarza jest szacunek dla prawdy i prawa opinii publicznej do jej poznania”. Wzywamy Was do poszanowania prawa, do pisania i mówienia o wojnie w Ukrainie tylko na podstawie sprawdzonych faktów i źródeł informacji

W Ukrainie  od trzech tygodni  trwa inwazja  rosyjskich wojsk. Nie Ukraina, kraj niepodległy, wypowiedziała wojnę Rosji. Władimir Putin wydał rozkaz najazdu na ukraiński naród, który przez ostatnie lata starał się  budować  podwaliny demokratycznego państwa. To państwo obecnie jest rujnowane przez  rosyjskich  żołnierzy. Ostrzeliwują  osiedla mieszkaniowe i  obiekty użyteczności publicznej. Giną cywile, kobiety i dzieci. Straty są ogromne. Tysiące młodych rosyjskich i ukraińskich  żołnierzy zginęło  w bezsensownej wojnie. Można  i trzeba temu zapobiec. Od Was również zależy, by nie byli zabijani kolejni ludzie. Wojna w Ukrainie  niepotrzebna jest Rosjanom i nikomu na świecie. W Waszych pismach, mikrofonach, kamerach jest  siła zdolna do  przekonania rosyjskiego społeczeństwa.

Rosyjscy Dziennikarze! Wzywajcie do wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy, domagajcie się zakończenia barbarzyńskiej agresji.

Pod apelem podpisali się członkowie naczelnych władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej:

Hanna Świeszczakowska- Mazur, Bronisława Kufel- Włodek, Jerzy Domański, Sławomir Pietrzyk, Ireneusz Michał Hyra, Tomasz Miłkowski, Dariusz Rott, Sławomir Malinowski, Ryszard Sławiński,  Marek Kuliński, Andrzej Maślankiewicz, Zbigniew Kołpacki, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Jerzy Chrobot, Stanisław Wojnarowicz, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Anna Kolmer, Ryszard Mulek, Marzena Wróbel-Szała.

 

Tagi:

kalendarz-btn

PONIEDZIAŁEK 2 października 2023
 • Teofila, Dionizego
 • 1938
  Wojska polskie wkroczyły na Zaolzie
 • 1939
  Skapitulowali obrońcy Helu
 • 1940
  Hitlerowcy utworzyli getto w Warszawie
 • 1944
  Po północy podpisano akt honorowej kapitulacji Powstania Warszawskiego
 • 1957
  Zaprzestano wydawania tygodnika Po Prostu
 • 1970
  Rozpoczął emisję program TVP2
 • Dzień bez Przemocy
  Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
 • Dzień Zwierząt Hodowlanych
  Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski