Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

X. edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

1 lutego 2023

Klub Krytyki Teatralnej zaprasza do udziału w Konkursie im. Andrzeja Żurowskiego. Właśnie rozpoczynamy X. edycję konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyczek i krytyków. Start 1 lutego 2023 roku.

ZUROWSKI konkurs logo
Szanowni Młodzi Krytycy i Krytyczki! Szanowni, Miłośnicy i Miłośniczki
Teatru!
Z największą satysfakcję i radością ogłaszamy jubileuszową, X edycję
Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyczek i krytyków
teatralnych. Ostatnie miesiące udowadniają, że w wielu polskich teatrach dzieje się bardzo dużo i ciekawie. I na pewno wiele zaskakujących wydarzeń teatralnych i premier zwróci uwagę piszących o teatrze młodych zdolnych.
Jesteśmy głęboko przekonani, że jest o czym pisać, bo ilość i jakość premier na pewno zasługuje na Państw szczególną uwagę. Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego zamyka tą edycją pierwsze dziesięciolecie. Jesteśmy dumni z tego faktu i cieszymy się, że tak wielu znakomitych, młodych krytyków i krytyczek teatralnych zostało finalistami naszego konkursu, jak również laureatkami i laureatami.

To wspaniały dorobek młodej myśli krytycznej. Laureaci i laureatki tego konkursu liczą się dzisiaj w środowisku teatralnym. Są znawcami, koneserami teatru, ale również publikując swoje krytyczne recenzje wyznaczają nowe trendy w wartościowaniu i ocenianiu zjawisk teatralnych. Są wnikliwi w ocenach i otwarci, dociekliwi i uważni w wartościowaniu, a także w opisywaniu tego, co działo się i dzieje w ostatnich dziesięciu latach na różnych polskich scenach teatralnych.
Istotne i znaczące są dokonania młodych krytyczek i krytyków biorących udział w konkursie im. Andrzeja Żurowskiego. Wiele osób z tego grona obroniło już doktoraty i wydało swoje ważne i nagradzane teatralne książki. Wszystkim naszym finalistkom i finalistom serdecznie gratulujemy. Jesteśmy świadomi, że mamy już nowe pokolenie ważnych i znaczących nowych krytyków i krytyczek teatralnych. Tym bardziej wydaje nam się, że ta X edycja jest szczególnym momentem wskazania i podsumowania najważniejszych dokonań i osiągnięć młodego środowiska krytycznego. Uważamy, że w trakcie trwania konkursu wyłoniło się grono ludzi oddanych teatrowi i zamiłowanych w analizowaniu i rozstrzyganiu znaczeń współczesnych teatralnych stylów i tajemnic. Rozumienie teatru i myślenie teatrem stanowi ważny fenomen współczesnej kultury. Konkurs na recenzję im. Andrzeja Żurowskiego ma życzliwe i stałe wsparcie prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, a także dyrektora Teatru Miejskiego w Gdyni im. Witolda Gombrowicza Krzysztofa Babickiego. Klub Krytyki Teatralnej – polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT – inicjator konkursu z nieukrywaną satysfakcją ogłasza otwarcie X edycji konkursu.
Szanowni Państwo, prosimy o zwrócenie uwagi na kalendarz naszych wydarzeń konkursowych. Oceniać i opisywać mogą Państwo spektakle, których premiery odbyły się od 1 maja 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku. Przypominamy, że w konkursie mogą startować piszące o teatrze osoby, które nie przekroczyły 35 roku życia. Regulamin konkursu zakłada, by teksty recenzji były publikowane. Mogą być one zamieszczane w mediach tradycyjnych: prasie, radio, telewizji, w gazetach festiwalowych, jak i w nowych mediach: na portalach teatralnych, w mediach połecznościowych i na blogach.
Uwaga! Recenzje na konkurs należy nadsyłać do 31 maja 2023 roku na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni lub mailem na adres zgloszenia@konkurs-zurowski.pl albo poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy.
Zatem jest kilka możliwości wysyłania recenzji, które oceniać będzie kapituła konkursu powołana przez prezydenta miasta Gdyni. Ogłoszenie listy finalistów konkursu nastąpi w czerwcu 2023. Zgodnie z dotychczasowymi kryteriami i regulaminem konkursu kapituła konkursu rekomenduje do finału konkursu pięć osób, z których wybierana jest dwójka laureatów. Nagrody pieniężne laureatom fundują Prezydent Gdyni i Marszałek Województwa Pomorskiego.
Przewidywany termin konkursowej gali to początek października 2023 roku. Odbędzie się ona w Gdyni razem z kolejnym finałem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.
Konkurs imienia profesora Andrzeja Żurowskiego, nieżyjącego już wybitnego krytyka, badacza teatru, szekspirologa, który przez lata mieszkał w Gdyni i był również honorowym wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych IACT/AICT, powstał z myślą o młodych ludziach piszących o teatrze, którzy chcą doskonalić swój warsztat krytyczny. Dotychczasowe edycje sprawiły, że konkurs uważany jest za ważne wydarzenie i znaczący etap w promocji najbardziej utalentowanych, obiecujących młodych krytyczek i krytyków teatralnych.
Konkurs daje szansę na wartościowy obieg myśli krytycznej i wzbogacenie wymiany doświadczeń. A ranga i ocena międzynarodowej organizacji krytyków teatralnych wspierających ideę konkursu IATC /AICT potwierdza, że koncepcja konkursu jest wartościowa, a interesujące publikacje finalistek i finalistów i przynosi oczekiwane rezultaty.
Pełne informacje o zasadach konkursu, regulaminie i koniecznych do zgłoszenie dokumentach znajdują się na stronie: www.konkurs-zurowski.pl i na FB konkurs im. A. Żurowskiego. Zapraszamy do udziału w X edycji konkursu.
Alina Kietrys – sekretarz konkursu
Tomasz Miłkowski – prezes Klubu Krytyki Teatralnej

Tagi:

kalendarz-btn

PIĄTEK 19 kwietnia 2024
 • Leona, Włodzimierza, Adolfa
 • 1936
  W Warszawie odsłonięto pomnik J. Kilińskiego.
 • 1943
  Wybuchło powstanie w Getcie Warszawskim.
 • 1948
  W Warszawie odsłonięto Pomnik Bohaterów Getta.

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski