Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Nagroda IBISA czeka!

22 marca 2023

Drogie młode dziennikarki, drodzy młodzi dziennikarze! Jeszcze tylko do 31 marca br. można zgłaszać swoje kandydatury do Nagrody IBISA, nagrody ustanowionej przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej z myślą o wyróżnianiu obiecujących ludzi mediów stolicy i Mazowsza, odznaczających się wrażliwością społeczną i dbałością o piękno języka. O wyróżnienie mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 28 roku życia, a zgłaszać kandydatury mogą także redakcje.
Wszystkie szczegóły w regulaminie na naszej stronie www.dziennikarzerp.pl . Regulamin i kartę zgłoszenia do konkursu publikujemy poniżej..

Serdecznie zapraszam .
Tomasz Miłkowski – przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP

Byki ii Byczki

 

 

Nagroda Młodych Dziennikarzy im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego.

                                    Regulamin.

1. Nagroda im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego (zwana w skrócie Nagrodą Ibisa) to doroczna nagroda Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiona z myślą o szczególnym wyróżnianiu młodych dziennikarzy prasy, radia i telewizji związanych ze stolicą i Mazowszem.

2. Ogłoszenie pierwszej edycji następuje 26 lipca 2022 – w setną rocznicę urodzin patrona Nagrody.

3. W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze prasy, radia i telewizji związani ze stolicą i Mazowszem, które w roku konkursowym nie ukończyły 28 roku życia. Kandydatami mogą być zarówno osoby posiadające status dziennikarza lub redaktora, jak i niezwiązane z żadną redakcją (w rozumieniu Art. 7 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku z późniejszymi zmianami).

4. Zgłoszenia kandydatów do nagród w Konkursie przyjmowane są od redakcji mediów ogólnopolskich i mediów lokalnych. Kandydaci mogą także zgłosić się samodzielnie do konkursu poprzez wysłanie swojego jednego utworu na adres e-mail: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.plKwalifikacji i opiniowania kandydatów dokonuje komisja powołana doraźnie przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

5. Nagrodę przyznaje Kapituła, złożona z członków Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP, przedstawiciela Rady Języka Polskiego oraz przedstawiciela Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

6. Kapituła wyróżnia w szczególności autorów, których twórczość cechują wysokie walory dziennikarskie, dbałość o piękno wypowiedzi i rzetelność w połączeniu ze świeżością spojrzenia.

7. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca każdego roku członkowie Kapituły, kolegia redakcyjne, organizacje społeczne, bądź sami zainteresowani.

8. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kapituła w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.

9. Laureat/ka otrzymuje specjalny dyplom wręczany podczas odrębnie organizowanej uroczystości.

10. Dane osobowe, udostępnione przez Laureatów, będą przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

*  * *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *     *   *   *   *   *

KONKURS SDRP ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO  NAGRODA IBISA 2022

                                                 KARTA ZGŁOSZENIA

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………………………..

REDAKCJA …………………………………………………………………………………………………….

ADRES DOMOWY, TEL., E-MAIL ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY LUB NAZWA REDAKCJI ZGŁASZAJĄCEJ

(NIE WYPEŁNIA SIĘ, JEŚLI DZIENNIKARZ ZGŁASZA SIĘ DO KONKURSU SAM)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

KRÓTKI OPIS ZGŁOSZONYCH MATERIAŁÓW (TYTUŁ, DATA i MIEJSCE PUBLIKACJI)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

KRÓTKI ŻYCIORYS AUTORA LUB WSPÓŁAUTORÓW MATERIAŁÓW:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….……………………………………………..

PODPIS AUTORA LUB OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

OŚWIADCZENIE AUTORA MATERIAŁÓW

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przystąpienie do Konkursu SDRP im. ………… .na warunkach określonych w regulaminie Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Warszawski z siedzibą w Warszawie nr KRS 0000204871, ul. Foksal 3/5 pokój 31, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia, w celu wzięcia udziału w Konkursie o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Warszawskiego. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

……………………………….……………………………………………..

PODPIS AUTORA

………………………………………………………….

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Tagi:

Tagi:

kalendarz-btn

SOBOTA 22 czerwca 2024
  • Pauliny, Flawiusza

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski