Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Prof.Tadeusz Kononiuk w Kapitule IBISA

15 marca 2023

W składzie Kapituły Nagrody IBISA – nagrody młodych dziennikarzy Warszawy i Mazowsza zasiądzie prof. dr. hab. Tadeusz Kononiuk z ramienia Wydziału Bibliologii, Informacji i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor ma za sobą wieloletnie doświadczenie jako członek Rady Etyki Mediów, ekspert sejmowy i senacki w sprawie kodyfikacji prawa prasowego. Zarząd Oddziału Warszawskiego SDRP przyjmuje z wdzięcznością zgodę Profesora na udział w pracach naszego jury.
Przypominamy, że termin nadsyłania kandydatur do Nagrody upływa 31 marca.
O Nagrodę IBISA – Doroczną Nagrodę Młodych Dziennikarzy Warszawy i Mazowsza mogą się ubiegać dziennikarze, którzy w roku edycji nagrody (czyli tym razem w roku 2022) nie ukończyli 28 roku życia. Zgłoszenia kandydatów do nagrody przyjmowane są od redakcji mediów ogólnopolskich i mediów lokalnych. Kandydaci mogą także zgłosić się samodzielnie do konkursu poprzez wysłanie swojego jednego utworu na adres e-mail: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl.
Regulamin Konkursu i kartę zgłoszenia można znaleźć na naszej stronie w zakładce >Konkursy-Kursy-Szkolenia< w pozycji Kandydaci do Nagrody Ibisa.

Kononiuk

Tadeusz Kononiuk

Kierownik Katedry Prawa Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Press Fellow Wolfson College, Cambridge University, współtwórca Karty Etycznej Mediów, wieloletni członek Rady Etyki Mediów (1997–2010), biegły sądowy, ekspert sejmowy i senacki zajmujący się kodyfikacją prawa prasowego. Wykładał między innymi na Uniwersytecie Gdańskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza. Prowadzi zajęcia i szkolenia warsztatowe z zakresu prawa prasowego i etyki dziennikarskiej dla studentów dziennikarstwa, dziennikarzy, praktyków PR, sędziów i prokuratorów. Autor książek i artykułów poświęconych procesowi profesjonalizacji i statusowi prawno-etycznemu dziennikarza i jego zawodowej odpowiedzialności, między innymi: Problemy prawne zawodu dziennikarskiego (współaut. Bogdan Michalski, Warszawa 1998), Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością (Warszawa 2013), Etyczne dziennikarstwo. Ewolucja deontyczna zawodu (Warszawa 2015), Rzetelne dziennikarstwo. Aksjologia i deontologia (Warszawa 2018), Fundamenty zawodu dziennikarza (współaut. Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak (Poznań–Warszawa 2019).

[Biogram zamieszczony na stronie Wydziału Bibliologii, Informacji i Dziennikarstwa UW]

Tagi:

kalendarz-btn

SOBOTA 18 maja 2024
  • Eryka, Feliksa, Aleksandry
  • 1944
    2 Korpus Polski zdobył Monte Cassino

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski