Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Kandydaci do Nagrody Ibisa

3 marca 2023

Napływają już zgłoszenia kandydatur do Nagrody IBISA ustanowionej przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w setną rocznicę urodzin Andrzeja Wróblewskiego-Ibisa [na zdj./ arch/]. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2023.
Patron Nagrody, Andrzej Ibis Wróblewski, dziennikarz, krytyk muzyczny i językoznawca związany był przez wiele lat z „Życiem Warszawy”. 26 lipca 2022 r. przypadała setna rocznica jego urodzin Ustanowienie nagrody – w porozumieniu z jego żoną Elżbietą Wojnowską – jest wyrazem pamięci i wdzięczności dla wybitnego dziennikarza i społecznika, który nie ustawał w krzewieniu zasad poprawnej polszczyzny i piękna rodzimego języka.
O Nagrodę IBISA – Doroczną Nagrodę Młodych Dziennikarzy Warszawy i Mazowsza mogą się ubiegać dziennikarze którzy w roku edycji nagrody (czyli tym razem w roku 2022) nie ukończyli 28 roku życia. Zgłoszenia kandydatów do nagrody przyjmowane są od redakcji mediów ogólnopolskich i mediów lokalnych. Kandydaci mogą także zgłosić się samodzielnie do konkursu poprzez wysłanie swojego jednego utworu na adres e-mail: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl.
Poniżej publikujemy Regulamin Nagrody Ibisa oraz Kartę zgłoszenia.

 

IBIS konkurs 3Regulamin Nagrody Ibisa (Nagroda Młodych Dziennikarzy im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego)

1. Nagroda im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego (zwana w skrócie Nagrodą Ibisa) to doroczna nagroda Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiona z myślą o szczególnym wyróżnianiu młodych dziennikarzy prasy, radia i telewizji związanych ze stolicą i Mazowszem.

2. Ogłoszenie pierwszej edycji następuje 26 lipca 2022 – w setną rocznicę urodzin patrona Nagrody.

3. W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze prasy, radia i telewizji związani ze stolicą i Mazowszem, które w roku konkursowym nie ukończyły 28 roku życia. Kandydatami mogą być zarówno osoby posiadające status dziennikarza lub redaktora, jak i niezwiązane z żadną redakcją (w rozumieniu Art. 7 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku z późniejszymi zmianami).

4. Zgłoszenia kandydatów do nagród w Konkursie przyjmowane są od redakcji mediów ogólnopolskich i mediów lokalnych. Kandydaci mogą także zgłosić się samodzielnie do konkursu poprzez wysłanie swojego jednego utworu na adres e-mail: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.plKwalifikacji i opiniowania kandydatów dokonuje komisja powołana doraźnie przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

5. Nagrodę przyznaje Kapituła, złożona z członków Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP, przedstawiciela Rady Języka Polskiego oraz przedstawiciela Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

6. Kapituła wyróżnia w szczególności autorów, których twórczość cechują wysokie walory dziennikarskie, dbałość o piękno wypowiedzi i rzetelność w połączeniu ze świeżością spojrzenia.

7. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca każdego roku członkowie Kapituły, kolegia redakcyjne, organizacje społeczne, bądź sami zainteresowani.

8. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kapituła w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.

9. Laureat/ka otrzymuje specjalny dyplom wręczany podczas odrębnie organizowanej uroczystości.

10. Dane osobowe, udostępnione przez Laureatów, będą przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

 KONKURS SDRP ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO  NAGRODA IBISA 2022

KARTA ZGŁOSZENIA

 

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………………………..

 

REDAKCJA …………………………………………………………………………………………………….

 

ADRES DOMOWY, TEL., E-MAIL ………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY LUB NAZWA REDAKCJI ZGŁASZAJĄCEJ

(NIE WYPEŁNIA SIĘ, JEŚLI DZIENNIKARZ ZGŁASZA SIĘ DO KONKURSU SAM)

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

KRÓTKI OPIS ZGŁOSZONYCH MATERIAŁÓW (TYTUŁ, DATA i MIEJSCE PUBLIKACJI)

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

KRÓTKI ŻYCIORYS AUTORA LUB WSPÓŁAUTORÓW MATERIAŁÓW:

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………….……………………………………………..

 

PODPIS AUTORA LUB OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

 

OŚWIADCZENIE AUTORA MATERIAŁÓW

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przystąpienie do Konkursu SDRP im. ………… .na warunkach określonych w regulaminie Konkursu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Warszawski z siedzibą w Warszawie nr KRS 0000204871, ul. Foksal 3/5 pokój 31, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia, w celu wzięcia udziału w Konkursie o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Warszawskiego. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

……………………………….……………………………………………..

 

PODPIS AUTORA

 

………………………………………………………….

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

 

Tagi:

kalendarz-btn

PIĄTEK 19 kwietnia 2024
  • Leona, Włodzimierza, Adolfa
  • 1936
    W Warszawie odsłonięto pomnik J. Kilińskiego.
  • 1943
    Wybuchło powstanie w Getcie Warszawskim.
  • 1948
    W Warszawie odsłonięto Pomnik Bohaterów Getta.

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski