Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

12 marca 2023

Na odbytej 9 bm. konferencji prasowej Fundacja My Obywatele UE w pierwszym rzędzie zwróciła się do wszystkich polskich samorządów terytorialnych z przypomnieniem iż mają obowiązek edukowania oraz podejmowania wszelkich działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską.
Z zaprezentowanej na konferencji opinii prawnej, opracowanej na zlecenie Fundacji wynika jasno, że jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa – mają prawo, kompetencje i obowiązek realizowania zadań w zakresie edukacji oraz organizowania kampanii informacyjnych na rzecz integracji europejskiej oraz członkostwa Polski w UE. Bowiem jednym z głównych zadań jednostek samorządu terytorialnego jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie tożsamości regionalnej, co jest też jednym z celów Unii Europejskiej. Wyłączenie tego zadania z zakresu kompetencji JST byłoby możliwe jedynie poprzez wskazanie wprost, że wszelkie sprawy z zakresu integracji europejskiej nie należą do zadań JST – a to w polskim prawie nie występuje.
Dla uczczenia 20. rocznicy obecności polski w UE i promowania Wartości UE w roku 2023 Fundacja uruchomiła we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie projekt pn. Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski im. Jastrzębowskiego oraz prowadzi działania pogłębiające integrację europejską m.in. na polu Obywatelskiego Trójkąta Weimarskiego.
Fundacja wystosowała również stosowny rocznicowy apel, który zamieszczamy poniżej.

my_obywatele_zmniejszony

APEL FUNDACJI MY OBYWATELE UE
z dnia 9 marca 2023 roku

Za trzy miesiące 20. rocznica zaślubin Polaków z UE

Za trzy miesiące minie 20 lat od referendum, w którym Polacy zdecydowaną większością opowiedzieli się za przystąpieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej. Mocny sygnał pragnienia „powrotu do Europy” wysłali 14 lat wcześniej, w wyborach 4 czerwca 1989 roku. Miażdżące zwycięstwo „Solidarności” oraz wkrótce później utworzenie rządu Tadeusza Mazowieckiego było wyrazem woli Polaków znalezienia się tam, gdzie było ich naturalne miejsce – w europejskiej wspólnocie narodów. Wcześniej, przez dekady sowieckiej dominacji nad naszą częścią Europy oraz będących tego konsekwencją rządów komunistycznych w naszym kraju, Polacy mogli jedynie marzyć o Europie, od której oddzielała ich żelazna kurtyna.Polacy dobrze rozumieli lekcje historii i sens europejskiej jedności. Wiedzieli, że w naszym położeniu geopolitycznym, jedynie przyłączenie się do europejskiej wspólnoty daje szansę na Polskę niepodległą, wolną i demokratyczną. Rozumieli, że:

Nie ma polskiej niepodległości, bez europejskiej jedności!

Ale członkostwo w UE, za czym masowo opowiedzieli się w referendum 20 lat temu, było także gwarancją pomyślnego rozwoju gospodarczego, praworządności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Polacy wiedzieli to, co wiedzą wszystkie narody Europy. Dlatego liczba państw członkowskich Wspólnoty, od pierwszej z nich zainicjowanej przez Roberta Schumana (liczącej 6 państw), stale rośnie. Do członkostwa ustawiają się kolejne. Mamy nadzieję, że w nieodległym czasie dołączy do nas także Ukraina.

Szczególna waga tej rocznicy bierze się z wrogości obecnych władz Polski wobec UE. Zachowują się one tak, jakby dążyły do polexitu, starają się zohydzić Wspólnotę w oczach Polaków, starają się im wmówić, że Wspólnota zagraża naszej suwerenności i tożsamości. Powód takich działań jest jeden. Unia krępuje im ręce w ich dążeniu do rządów autorytarnych, w demontażu demokratycznych zasad ustroju Polski i europejskich standardów życia społecznego. To ustawiczne odwracanie Polski od Europy, jak w czasach PRL, zaczyna mieć swoje konsekwencje ekonomiczne.

Musimy zatrzymać tę tendencję. Mogą i muszą to zrobić sami Polacy, ich samorządy terytorialne (wiadomo: dokąd samorząd, dotąd Europa), organizacje społeczeństwa obywatelskiego, wolne media. Nie możemy pozwolić ani na wyprowadzanie Europy z Polski, ani Polski z Europy. Kampanią poprzedzającą 20 rocznicę referendum musimy potwierdzić zaślubiny Polaków z Europą. Nie pozwólmy sobie przy tej okazji odebrać radości i dumy z bycia w zjednoczonej Europie, ale także odrobiny wdzięczności, że otworzyła drzwi i pomogła nam do niej wejść.

MY OBYWATELE UE

IMG_2070

Tagi:

kalendarz-btn

SOBOTA 22 czerwca 2024
  • Pauliny, Flawiusza

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski