Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

X edycja konkursu im. A. Żurowskiego

9 maja 2023

Adrian Chmielewski, laureat IX edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego zaprasza młodych recenzentów do udziału w jubileuszowej, dziesiątej edycji.

konk zurowskiwgo laureat

Będąc w finale konkursu zostałem zaproszony do Brukseli na warsztaty organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (fr. Association internationale des critiques de théâtre AICT). Pozwoliło mi to zrozumieć sposób spostrzegania teatrum.in przez krytyków i krytyczki z USA, Tajwanu, Francji i Gruzji. Odbywająca się wówczas w Brukseli pierwsza edycja Fame Festival wzmogła nasze doświadczenie i była pretekstem do rozmów o współczesnej kondycji europejskiego teatru.

Jako laureat IX Edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków i krytyczek pragnę nakłonić wszystkie, będące przed 35 rokiem życia, osoby piszące o teatrze do nasyłania swoich recenzji na, wyżej wspomniany, konkurs. To może umożliwić Wam nie tylko nawiązanie międzynarodowych znajomości, ale także zapewnić widoczność Waszych tekstów, co – w tak dynamicznych czasach – uznaję za niebagatelny sukces.

Adrian R. Chmielewski

Uwaga! Recenzje na konkurs należy nadsyłać do 31 maja 2023 roku na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni lub mailem na adres zgloszenia@konkurs-zurowski.pl albo poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

 

Tagi:

kalendarz-btn

PONIEDZIAŁEK 2 października 2023
 • Teofila, Dionizego
 • 1938
  Wojska polskie wkroczyły na Zaolzie
 • 1939
  Skapitulowali obrońcy Helu
 • 1940
  Hitlerowcy utworzyli getto w Warszawie
 • 1944
  Po północy podpisano akt honorowej kapitulacji Powstania Warszawskiego
 • 1957
  Zaprzestano wydawania tygodnika Po Prostu
 • 1970
  Rozpoczął emisję program TVP2
 • Dzień bez Przemocy
  Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
 • Dzień Zwierząt Hodowlanych
  Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski