Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Eliminatka

28 lipca 2023

„Raz, dwa, trzy – wypadasz ty!” – po ten znany motyw dziecięcej wyliczanki, od lat obecny w zabawach podwórkowych, sięgnął szef partii rządzącej. Nie po to jednak, aby włączyć się do zabawy, ale żeby z zabawy wyłączyć, ściślej wykluczyć swego politycznego konkurenta, czyli szefa największej partii opozycyjnej. Nie zawahał się nazwać go „wrogiem” narodu i zachęcił, aby opuścił Polskę i wyjechał na Białoruś, ale – jak dodał ze swym figlarnym rechotliwym komentarzem – „on woli Niemcy”. Te kilka słów powtórzonych parę razy, aby „pamiętać o tym ryżym”, przyjętych z aplauzem przez słuchaczy, zachęca, aby do woli używać słów przemocowych, niegodziwych. A to dopiero początek.
(Tomasz Miłkowski)

MILKOWSKI_zdjecie 2

Tagi:

kalendarz-btn

PONIEDZIAŁEK 2 października 2023
 • Teofila, Dionizego
 • 1938
  Wojska polskie wkroczyły na Zaolzie
 • 1939
  Skapitulowali obrońcy Helu
 • 1940
  Hitlerowcy utworzyli getto w Warszawie
 • 1944
  Po północy podpisano akt honorowej kapitulacji Powstania Warszawskiego
 • 1957
  Zaprzestano wydawania tygodnika Po Prostu
 • 1970
  Rozpoczął emisję program TVP2
 • Dzień bez Przemocy
  Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
 • Dzień Zwierząt Hodowlanych
  Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski