Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Zanim Parlament Europejski uchwali EMFA

11 września 2023

Parlament Europejski planuje przyjęcie EMFA (European Media Freedom Act), niezwykle ważnego dokumentu w sprawie wolności mediów, zobowiązującego państwa członkowskie UE do zapewnienia mediom niezależności i ochrony przed naciskiem władz politycznych. EMFA ma zostać uchwalona już 7 października. W ostatnim czasie jednak nastąpiło osłabienie wcześniej wyraźnie określonej w projekcie EMFA ochrony dziennikarzy i dostawców usług medialnych przed objęciem ich „oprogramowaniem szpiegującym” (Pegasus i Predator) ze strony państw członkowskich. Ryzyko takiej praktyki pojawiło się wskutek interwencji rządu francuskiego, aby wykluczyć wzgląd na tzw. bezpieczeństwo narodowe spod zakazu stosowania takiego oprogramowania, co może doprowadzić do stanu, że zakaz okaże się papierowy.
W powstałej sytuacji Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) ponownie nalega, aby Parlament, zgodnie ze swoim stanowiskiem, wprowadził całkowity zakaz stosowania oprogramowania szpiegującego wobec dziennikarzy i prosi dziennikarzy europejskich o wsparcie podpisami pod listem w tej sprawie kierowanym do posłów Parlamentu Europejskiego.
Zwracam się tą drogą, podzielając niepokoje władz Europejskiej Federacji, do członkiń i członków SDRP o podpisywanie listu otwartego, który dołączam do tej krótkiej informacji. Termin składania podpisów upływa 20 września.
Tomasz Miłkowski
sekretarz ZG SDRP ds. międzynarodowych

LIST OTWARTY I FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA PONIŻEJ:

SDRP

Publikujemy projekt listu, podpisywanego przez dziennikarzy w całej Europie:

List otwarty dziennikarzy do posłów do Parlamentu Europejskiego wzywający do całkowitego zakazu nadzoru za pomocą oprogramowania szpiegującego

Szanowni Państwo, Szanowni Członkowie Parlamentu Europejskiego,

Przed zbliżającym się głosowaniem projektu sprawozdania w sprawie proponowanej europejskiej ustawy o wolności mediów (EMFA) dziennikarze w Europie wzywają do wprowadzenia w tym tekście bezwzględnego zakazu inwigilacji dziennikarzy za pomocą oprogramowania szpiegującego. W ostatnich latach niektórzy z nas, a także wielu naszych kolegów w Europie i na świecie, padli ofiarą nielegalnych ataków, w tym ze strony państw członkowskich UE. Niektórzy z nich użyli przeciwko nam natrętnej broni inwigilacyjnej, grożąc i potencjalnie naruszając poufną komunikację z naszymi źródłami, naruszając nasze życie prywatne i narażając nasze bezpieczeństwo. Oprogramowanie szpiegowskie stanowi obecnie główne zagrożenie dla wolności prasy. Daje dostęp do nieproporcjonalnej i nieograniczonej ilości danych: cała komunikacja, zdjęcia, kontakty i zachowania online danej osoby są gromadzone – bez wiedzy ofiary.

UE musi pilnie położyć temu kres. Dla nas, dziennikarzy, bezpieczeństwo cyfrowe i integralność danych są niezbędne, aby zagwarantować nasze bezpieczeństwo oraz poufność i ochronę naszych źródeł. Aby chronić interes publiczny i zapewnić wysoką jakość dziennikarstwa, musimy mieć zaufanie do naszych urządzeń i kanałów komunikacji. Kilka rządów UE zainfekowało telefony dziennikarzy oprogramowaniem szpiegującym, wykorzystując bezpieczeństwo narodowe jako pretekst. Uwzględnienie tych samych podstaw w przyszłym prawodawstwie zagroziłoby naszej zdolności do pociągania rządów do odpowiedzialności, co jest kamieniem węgielnym wartości demokratycznych UE. Potrzebujemy pełnej i natychmiastowej ochrony. Chociaż w trakcie prac parlamentarnych w znacznym stopniu dodano szereg zabezpieczeń, nadal pozostaje zbyt wiele luk prawnych. Parlament Europejski nadal może je zamknąć i zapewnić nam potrzebną osłonę przed nielegalną inwigilacją. Wzywamy Państwa dzisiaj do zakazania stosowania oprogramowania szpiegującego wobec dziennikarzy w regionie EMFA.

Z wyrazami szacunku

******************************************************

Formularz, który należy wypełnić, aby podpisać list otwarty:

https://cloud.edri.org/index.php/apps/forms/s/5DTS7gFDpWGxSLDkcKtA5XWQ

Termin podpisania: do 20 września 2023 r

europa EFJ

Tagi:

kalendarz-btn

PONIEDZIAŁEK 15 kwietnia 2024
 • Anastazji, Bazylego
 • 1939
  Powstało Stronnictwo Demokratyczne.
 • 1983
  Rozpoczęto budowę warszawskiego metra (pierwszą linię ukończono w październiku 2008 r).
 • 1999
  Powstał Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 • 2000
  Utworzono Centralne Biuro Śledcze.
 • DZIEŃ KOMBATANTA
  Międzynarodowy Dzień Kombatanta.

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski