Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

X edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego zakończona

3 października 2023

Jubileuszowa, dziesiąta edycja konkursu na recenzję teatralną dla młodych krytyczek i krytyków im. Andrzeja Żurowskiego, zainicjowanego przez Klub Krytyki Teatralnej SDRP/ polską sekcję AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych), dobiegła końca. W sobotę 30 września 2023 w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza odbyła si uroczysta gala frinałowa konkursu towarzysząca ogłoszeniu Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.
Z rąk przedstawicieli Prezydenta m. Gdyni i Marszałka Województwa Pomorskiego, fundatorów nagród. Nagrody odebrali: Stanisław Godlewski (Nagroda Prezydenta) i Katarzyna Waligóra (Nagroda Marszałka). Werdykt jury ogłosił przewodniczący Kapituły Nagrody Tomasz Młkowski, który wraz ze Sławomirą Łozińską (członkinią jury) i Aliną Kietrys (sekretarz Konkursu) złożył gratulacje laureatom i finalistom.

Zurowskiego konkurs X edycja 2 Wręczenie nagród lauratom.

Gala X edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego. PODZIĘKOWANIA

Spotykam się tutaj z Państwem po raz dziesiąty. To mały jubileusz naszego wspólnego konkursu im. Andrzeja Żurowskiego. W tym czasie Kapituła konkursu oceniały 855 recenzji młodych krytyczek i krytyków, którzy opisywali spektakle niemal ze wszystkich teatrów w Polsce, a także recenzowali festiwale i spotkania teatralne.

Konkurs im. Żurowskiego to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce skierowane do młodych piszących o teatrze, które realizowane jest skutecznie i konsekwentnie. Inicjatorem konkursu był Klub Krytyki Teatralnej – polska sekcja AICT Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, którego przewodniczącym był przez lata prof. Andrzej Żurowski.

zurowskiego konkurs X edycja kapitula 3

Od początku recenzje oceniała Kapituła w składzie prof. Bożena Frankowska historyczka teatru i krytyczka, Sławomira Łozińska – aktorka, Remigiusz Grzela – pisarz, kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie, dr Tomasz Miłkowski – krytyk i teoretyk teatru i Maciej Prus – reżyser. Niestety, w X edycji w składzie kapituły zabrakło znakomitego reżysera i wielkiej osobowości polskiego życia teatralnego Macieja Prusa. To był dla nas wszystkich, bardzo przykry, smutny i trudny moment. Tylko przypomnę, że właśnie Maciej Prus związany był z Teatrem Wybrzeże w niezwykle ważnym czasie. Pod koniec roku 1979, chwilę przed historycznym Sierpniem 80, Maciej Prus wystawił słynną inscenizację Dziadów, a potem razem z aktorami Teatru Wybrzeże wszedł do Stoczni Gańskiej, by strajkujących robotników wspierać tekstami m.in. Mickiewicza, Norwida, Słowackiego, Miłosza.

Chciałabym dzisiaj podziękować prezydentowi miasta Gdyni panu Wojciechowi Szczurkowi za przychylność od początku trwania konkursu i natychmiastowe wsparcie naszej inicjatywy, a także co ważne –za ufundowanie nagrody laureatom.

Dziękuję również panu marszałkowi województwa pomorskiemu Mieczysławowi Strukowi, który włączył się od drugiej edycji konkursu i również ufundował swoją nagrodę.

Wielkie podziękowania składam Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, dyrektorowi Krzysztofowi Babickiemu i wcześniej również wspierającemu konkurs dyrektorowi Wojciechowi Zielińskiemu. Z teatru współpracowały ze mną w pierwszych edycjach Ewa Wojciechowska, a od kilku lat współdziałam na co dzień z Natalią Talewską. Obu paniom serdecznie dziękuję.

Wszystkim uczestnikom naszego konkursu składam podziękowania za twórczy udział w tych dziesięciu edycjach, a laureatom gratuluję nagród i znakomitych osiągnięć krytycznych i naukowych, o których głośno nie tylko w środowisku teatralnym.

Alina Kietrys, sekretarz konkursu

Tagi:

kalendarz-btn

PONIEDZIAŁEK 20 maja 2024
  • Bazylego, Bernarda
  • 1792
    Poświecenie i otwarcie Cmentarza na Powązkach
  • 1862
    W Warszawie powstało Muzeum Narodowe

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski