Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

II edycja Nagrody IBISA

19 listopada 2023

Drogie młode dziennikarki, drodzy młodzi dziennikarze! Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do II edycji Nagrody IBISA ustanowionej przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w setną rocznicę urodzin Andrzeja Wróblewskiego-Ibisa.
Patron Nagrody, Andrzej Ibis Wróblewski, dziennikarz, krytyk muzyczny i językoznawca związany był przez wiele lat z „Życiem Warszawy”. 26 lipca 2022 r. przypadała setna rocznica jego urodzin Ustanowienie nagrody – w porozumieniu z jego żoną Elżbietą Wojnowską – jest wyrazem pamięci i wdzięczności dla wybitnego dziennikarza i społecznika, który nie ustawał w krzewieniu zasad poprawnej polszczyzny i piękna rodzimego języka.
Laureatką Nagrody Głównej w I edycji Nagrody Ibisa została Aleksandra Dobieszewska m.in. za reportaż radiowy z ukraińskiej Buczy, wyróżnienia odebrali Jan Jałowczyk (Goniec.pl) i Julian Mordarski („Dziennik Trybuna”), a Nagrodę Specjalną Sebastian Słowiński (dziennikarz niezależny).
Gratulacje wyróżnionym złożyli m.in. Elżbieta Wojnowska, wdowa po Andrzeju Ibisie Wróblewskim, prof. Jerzy Bralczyk, członek Kapituły Konkursu i Jerzy Domański, przewodniczący Zarządu Głównego SDRP.
O Nagrodę IBISA – Doroczną Nagrodę Młodych Dziennikarzy Warszawy i Mazowsza mogą się ubiegać dziennikarze, którzy w roku edycji nagrody (czyli tym razem w roku 2023) nie ukończyli 28 roku życia. Zgłoszenia kandydatów do nagrody przyjmowane są od redakcji mediów ogólnopolskich i mediów lokalnych. Kandydaci mogą także zgłosić się samodzielnie do konkursu poprzez wysłanie swojego utworu na adres e-mail:
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl.
Poniżej publikujemy Regulamin Nagrody Ibisa oraz Kartę zgłoszenia do konkursu.
Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału Warszawskiego SDRP

IBIS lpgo kolor 8 x 8 cm

Nagroda Młodych Dziennikarzy im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego

Regulamin

1. Nagroda im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego (zwana w skrócie Nagrodą Ibisa) to doroczna nagroda Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiona z myślą o szczególnym wyróżnianiu młodych dziennikarzy prasy, radia i telewizji związanych ze stolicą i Mazowszem.

2. Ogłoszenie drugiej edycji następuje 20 listopada 2023 r.

3. W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarki/dziennikarze prasy, radia i telewizji związani ze stolicą i Mazowszem, które/ktorzy w roku konkursowym nie ukończyły/li 28 roku życia. Kandydatami mogą być zarówno osoby posiadające status dziennikarza lub redaktora, jak i niezwiązane z żadną redakcją (w rozumieniu Art. 7 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku z późniejszymi zmianami).

4. Zgłoszenia kandydatów do nagród w Konkursie przyjmowane są od redakcji mediów ogólnopolskich i mediów lokalnych. Kandydaci mogą także zgłosić się samodzielnie do konkursu poprzez wysłanie swojego jednego utworu na adres e-mail: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl Kwalifikacji i opiniowania kandydatów dokonuje komisja powołana doraźnie przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

5. Nagrodę przyznaje Kapituła, złożona z członków Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP, przedstawiciela Rady Języka Polskiego oraz przedstawiciela Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

6. Kapituła wyróżnia w szczególności autorów, których twórczość cechują wysokie walory dziennikarskie, dbałość o piękno wypowiedzi i rzetelność w połączeniu ze świeżością spojrzenia.

7. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca każdego roku członkowie Kapituły, kolegia redakcyjne, organizacje społeczne, bądź sami zainteresowani.

8. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kapituła w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.

9. Laureat/ka otrzymuje specjalny dyplom wręczany podczas odrębnie organizowanej uroczystości.

10. Dane osobowe, udostępnione przez Laureatów, będą przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

KONKURS SDRP ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

NAGRODA IBISA 2023

KARTA ZGŁOSZENIA

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………………………………….………………….

REDAKCJA ………………………………………………………………………………………………………………………….…………

ADRES DOMOWY, TEL., E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY LUB NAZWA REDAKCJI ZGŁASZAJĄCEJ

(NIE WYPEŁNIA SIĘ, JEŚLI DZIENNIKARZ ZGŁASZA SIĘ DO KONKURSU SAM)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

KRÓTKI OPIS ZGŁOSZONYCH MATERIAŁÓW (TYTUŁ, DATA i MIEJSCE PUBLIKACJI)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

KRÓTKI ŻYCIORYS AUTORA LUB WSPÓŁAUTORÓW MATERIAŁÓW:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……………………..

OŚWIADCZENIE AUTORA MATERIAŁÓW

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przystąpienie do Konkursu SDRP im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego na warunkach określonych w regulaminie Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Warszawski z siedzibą w Warszawie nr KRS 0000204871, ul. Foksal 3/5 pokój 31, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia, w celu wzięcia udziału w Konkursie o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Warszawskiego. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

……………………………….…………………………

PODPIS AUTORA LUB OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

…………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi:

kalendarz-btn

PONIEDZIAŁEK 15 kwietnia 2024
 • Anastazji, Bazylego
 • 1939
  Powstało Stronnictwo Demokratyczne.
 • 1983
  Rozpoczęto budowę warszawskiego metra (pierwszą linię ukończono w październiku 2008 r).
 • 1999
  Powstał Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 • 2000
  Utworzono Centralne Biuro Śledcze.
 • DZIEŃ KOMBATANTA
  Międzynarodowy Dzień Kombatanta.

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski