LOGO_SDRP-ODDZIAl-WARSZAWSKI-300x142
Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad walnego zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za lata 2021-2023.
 7. Sytuacja finansowa Oddziału.
 8. Sprawozdanie Zarządu Zespołu Starszych Dziennikarzy za lata 2021-2023.
 9. Sprawozdania Terenowego Sądu Dziennikarskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego za lata 2021-2023.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OW za lata 2021-2023.
 11. Dyskusja programowa.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie walnego zebrania.

* * *

 choinka freepik    Po zakończeniu zebrania, ok. godz. 12.00, serdecznie zapraszamy na spotkanie świąteczne.

                                                                                                                                                              Zarząd    Oddziału Warszawskiego SD RP