Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

W połowie kadencji

9 grudnia 2023

Spotkaliśmy się 4 grudnia 2023 w warszawskim Domu Dziennikarza w połowie kadencji wybranego ponad dwa lata temu Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP, żeby podsumować to, co za nami, i wymienić projektami na przyszłość. Było ciekawie i konkretnie. Walne Zebranie Sprawozdawcze, tzw. POŁÓWKOWE, przebiegało wartko i wcale nie na pół gwizdka.
Paweł Olek złożył szczegółowy raport Skarbnika o finansach (skromnych finansach Stowarzyszenia, które im skromniejsze, tym większego wymagają baczenia na każdy szczegół). Barbara Janiszewska mówiła o codziennej, mrówczej, niewidocznej pracy, która przynosi jednak wyniki (pod 80-procentowy wskaźnik opłacania składek członkowskich, to coś jest). Przewodniczący zebraniu szef Zarządu przypomniał o utworzeniu Nagrody im. Karoliny Beylin i konkursu Ibisa (pomysł Adama Sęczkowskiego), a trwającą reformę komunikacji, m.in. utworzenie strony Facebookowej i zamierzoną zmiana portalu wsparł Andrzej Maślankiewicz. Wspomniano o nawiązaniu współpracy z warszawską Radą Seniorów, o działaniach Zespołu Starszych Dziennikarzy (mówiła o tym Hanna Świeszczakowska). Mówiono też o pozyskiwaniu środków na nowe działania, o obecności młodych w SDRP – krzepiące wystąpienie Michała Piękosia było zapowiedzią utworzenia w Oddziale Zespołu Młodych Dziennikarzy, nowej przestrzeni aktywności i wyrażania opinii przez najmłodszych uczestników życia medialnego.

walneXII 23

Red. Tomasz Miłkowski zaproponował podjęcie projektów strategicznych, które ujęte w punktach przedstawiają się następująco:

Projekty strategiczne

* Udział SDRP w pracach nad zmianą prawa prasowego i określeniu statusu dziennikarza jako zawodu twórczego. Wzmocnienie roli stowarzyszeń dziennikarskich.

* Udział SDRP w pracach nad utworzeniem samorządu dziennikarskiego i reaktywowaniem Rady Prasowej/Mediów przy prezesie RM oraz umocnieniem Rady Etyki Mediów.

* Opracowanie wstępnego raportu i prognozy związanej z przyszłością mediów w warunkach rozwoju sztucznej inteligencji.

* Stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczącej najważniejszych spraw społecznych, mediów, środowiska i roli stowarzyszenia. Robocza nazwa: Stół Foksal 3/5.

* Poszerzenie oferty dla seniorów (np. spotkania z wybitnymi twórczyniami/cami aktywnymi w wieku senioralnym). Stworzenie grupy roboczej ds. seniorów.

* Utworzenie Odznaki za Zasługi dla SDRP, Oddział Warszawski.

* Nawiązanie bliższej współpracy z Fundacją My Obywatele UE (Olgierda Łukaszewicza).

* Utworzenie Zespołu Młodych Dziennikarzy.

Tagi:

kalendarz-btn

SOBOTA 22 czerwca 2024
  • Pauliny, Flawiusza

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski