Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Nagrodzie Ibisa patronuje Marszałek Mazowsza

3 kwietnia 2024

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął honorowym patronatem wydarzenie pn. „II edycja Nagrody Młodych Dziennikarzy Warszawy i Mazowsza (Nagroda Ibisa) zaplanowane na czerwiec 2024 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Kancelaria Marszałka
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Telefon: 22-590-7802, sekretariatkm@mazovia.pl

KM-I.004.758.2023.EG

Warszawa, 19 marca 2024 roku

Panowie
TOMASZ MIŁKOWSKI
Przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

ADAM SĘCZKOWSKI Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy:honorowego patronatu nad II edycją Nagrody Młodych Dziennikarzy Warszawy i Mazowsza (Nagroda Ibisa).

Szanowni Panowie,

uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął honorowym patronatem wydarzenie pn. „II edycja Nagrody Młodych Dziennikarzy Warszawy i Mazowsza (Nagroda Ibisa) zaplanowane na czerwiec 2024 roku.

W imieniu Pana Marszałka życzę powodzenia w przygotowaniu i realizacji konkursu będącego okazją do wyróżnienia młodych, kreatywnych, dbających o piękno wypowiedzi oraz posiadających wszechstronną wiedzę o otaczającym nas świecie dziennikarzy prasy, radia i telewizji, związanych ze stolicą i Mazowszem.

Otrzymanie pisemnej zgody na objęcie patronatu honorowego uprawnia do stosowania herbu województwa mazowieckiego na wszelkich materiałach informacyjno-promocyjnych wydawanych w  związku z organizacją wydarzenia. Projekty graficzne, na których widnieje herb Mazowsza powinny być zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze – jego wytyczne
i niezbędne pliki do  pobrania dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Samorząd”, podzakładce „Marka Mazowsze”. Projekty graficzne należy przesłać na adres e-mail: siw@mazovia.pl w celu uzyskania akceptacji poprawności użycia herbu. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu
(22) 59 79 223, (22) 59 79 607, (22) 59 79 504.

Z poważaniem

Dyrektor Kancelarii Marszałka

Magdalena Flis

Tagi:

kalendarz-btn

PIĄTEK 19 kwietnia 2024
  • Leona, Włodzimierza, Adolfa
  • 1936
    W Warszawie odsłonięto pomnik J. Kilińskiego.
  • 1943
    Wybuchło powstanie w Getcie Warszawskim.
  • 1948
    W Warszawie odsłonięto Pomnik Bohaterów Getta.

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski