Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Grzegorz Mrówczyński z Glorią Artis

7 maja 2024

Podczas benefisu – 66. Forum Humanum Mazurkas – jego bohater GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI, CZŁOWIEK – TEATR, reżyser aktor, dyrektor kilku teatrów i pedagog kończący właśnie 80 lat, odznaczony został Medalem za Zasługi dla Kultury Gloria Artis, przyznanym przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza. W imieniu ministra medal wręczył odznaczonemu prezes ZASP Krzysztof Szuster (na zdj., fot. Piotr Mrówczyński).

mrowczynski

Jubileuszowe spotkanie prowadził Andrzej Bartkowski, Jubilatowi recytującemu Norwida towarzyszyła wybranymi utworami Chopina prof. Maria Gabryś-Heyke, osobiste laudacje wygłosili Tadeusz Rzepecki i Tomasz Miłkowski, a w części artystycznej aktorzy Teatru Rampa przedstawili komedię muzyczną „Miłość jako jednostka chorobowa” w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego.

Polska sekcja AICT serdecznie gratuluje Laureatowi, mając we wdzięcznej pamięci jego wkład w prace Kapituły Nagrody AICT im. Stefana Treugutta i przygotowywane przez Niego laudacje na cześć laureatów.

Szerokich teatralnych dróg!

Tagi:

kalendarz-btn

SOBOTA 18 maja 2024
  • Eryka, Feliksa, Aleksandry
  • 1944
    2 Korpus Polski zdobył Monte Cassino

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski