Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Henryk Zagańczyk

7 grudnia 2020

Wiele Mu zawdzięczamy.
Zmarł 7 grudnia 2020 roku. Kilka miesięcy temu składaliśmy Henrykowi życzenia z okazji ukończenia 87 lat (urodził się 24 września 1933 roku). W życiu Stowarzyszenia był od zawsze. Członkiem SDP został w roku 1962, choć jako dziennikarz pracował od roku 1954. Tytuł magistra dziennikarstwa uzyskał w marcu 1975 roku, po ukończeniu studiów w Instytucie Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Potem był również nauczycielem przyszłych żurnalistów na UW. Pracował w wielu redakcjach, wieloma kierował. Zdobył wiele wyróżnień, będąc cenionym publicystą zajmującym się m.in. problemami wojska.

zaganczyk

Pracując zawodowo aktywnie udzielał się w Stowarzyszeniu. Po raz pierwszy został Delegatem Redakcyjnym w 1968 roku, był delegatem na zjazdy sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia, po raz pierwszy podczas VIII zjazdu. Był współtwórcą Klubu Publicystyki dla Zagranicy, aktywnie działał w Klubie Publicystów Wojskowych.

Do końca był z nami – jako członek Komisji Rewizyjnej w Oddziale Warszawskim SDRP (wybrany w czerwcu 2016) i jako członek Naczelnego Sądu Dziennikarskiego (wybrany w marcu 2017).

Henryk Zagańczyk zrobił wiele dla środowiska.

Przez wiele lat kierował Komisją Zatrudnienia Dziennikarzy, pomagając w znalezieniu pracy dla bezrobotnych dziennikarzy. Troszczył się o zasoby archiwalne przejęte po likwidacji RSW Prasa Książka Ruch w roku 1990.

Przyczynił się do uratowania zasobów biblioteki stowarzyszeniowej – w której były i „białe kruki”,  i pozycje autorstwa dziennikarzy, o bezcennych zbiorach prasy (zwłaszcza fachowej) nie wspominając. Znalazły bezpieczny adres w jednej z bibliotek na warszawskim Mokotowie.

To Henryk był na początku Szefem portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP,  później prowadził własny. A poza niwą dziennikarską bardzo aktywnie działał w spółdzielni „Sadyba”, mieszkając w jej zasobach.

Trudno pogodzić się z myślą, że Henryka nie ma już z nami. Będziemy pamiętać!

(Barbara Janiszewska)

Redaktor Henryk Zagańczyk pochowany został 17 grudnia 2020 r. na warszawskim Komunalnym Cmentarzu Południowym w Antoninowie (gm. Piaseczno) kwatera 30 A-2 (Kolumbarium) rząd 1 grób 49.

Tagi:

kalendarz-btn

PONIEDZIAŁEK 20 maja 2024
  • Bazylego, Bernarda
  • 1792
    Poświecenie i otwarcie Cmentarza na Powązkach
  • 1862
    W Warszawie powstało Muzeum Narodowe

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski