Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Ignacy Golik

31 sierpnia 2022

Redaktor Ignacy Golik urodził się 19 stycznia 1922 r. w Warszawie. Pracę w zawodzie dziennikarskim rozpoczął w roku 1949. Był reporterem, publicystą, felietonistą. Znakomitym kronikarzem odbudowy i rozbudowy Warszawy. Pracował do 1998 roku. Najdłużej w „Trybunie Ludu” w latach 1949 – 1968, następnie w redakcji „Expressu Wieczornego” (1968 – 1990). W roku 1949 został członkiem Związku Zawodowego Dziennikarzy R.P. Do Stowarzyszenia Dziennikarzy (SDP) wstąpił również w roku. 1949. Był członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. W styczniu tego roku składaliśmy red. Ignacemu życzenia w stulecie urodzin.

Golik zm

Był uczniem  Liceum im. Tadeusza Czackiego. Po wkroczeniu   wojsk niemieckich do Polski i zajęciu Warszawy  zaczął działać w ruchu oporu. W 1941 roku aresztowało  Go gestapo. Po trzech tygodniach w katowni na Pawiaku  został  został wywieziony do KL Auschwitz. Otrzymał  nr  9898.  Przedstawiciel  Muzeum Auschwitz, historyk Adam Cyra powiedział dziennikarzowi PAP, że „Ignacy Golik jest najprawdopodobniej  najstarszym żyjącym w Polsce więźniem Auschwitz”.  Przypomniał, że w 1964 r. zeznawał jako świadek w procesie esesmanów z KL Auschwitz we Frankfurcie nad Menem.

W obozie pracował w różnych komandach roboczych. Znał język niemiecki i jesienią 1942 r. został przydzielony do pracy w obozowym szpitalu dla esesmanów. W listopadzie 1944 r.  został przeniesiony najpierw do KL Sachsenhausen, a następnie do Barth, podobozu KL Ravensbrueck. Wraz z innymi więźniami musiał pracować przymusowo w zakładach niemieckich produkujących samoloty Heinkel. Przeżył Marsz Śmierci i został wyzwolony przez żołnierzy Armii Czerwonej pod Rostockiem wiosną 1945 r.

Po wojnie wrócił do Warszawy . Rozpoczął studia   – na Wydziale Społeczno-Administracyjnym Akademii Nauk Politycznych. Był studentem Studium Dziennikarskiego, ale  tych nauk nie ukończył. Szybko rozpoczął pracę w zawodzie.

Kilkadziesiąt lat pracy dziennikarskiej  Redaktora Golika było  wielokrotnie nagradzane. Był laureatem  Złotego Koła Klubu Dziennikarzy Motoryzacyjnych, otrzymał nagrody m.in. Klubu Problemów Warszawskich,  Klubu Problemów Budownictwa, Klubu Problemów Inwestycyjnych.

Skromna teczka członka Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Ignacego Golika ma jeden z najniższych numerów- 74.   Ale i w niej można znaleźć informacje o wysokich odznaczeniach Redaktora  – Krzyż Kawalerski OOP,  Order Sztandaru Pracy II kl., Krzyż Oświęcimski.

Barbara Janiszewska fot. Krzysztof Żuczkowski

Tagi:

kalendarz-btn

CZWARTEK 22 lutego 2024
 • Marty, Małgorzaty
 • 1925
  Powstał Polski Zwiazek Hokeja na Lodzie.
 • 1930
  Powstał Polski Związek Krótkofalowców.
 • DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
  Święto przyjaźni skautów i harcerzy obchodzone w rocznicę urodzin R. Baden-Powella.
 • DZIEŃ OFIAR PRZSTĘPSTW
  Europejski Dzień Ofiar Przestępstw (w Polsce początek Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw).

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski