Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Ryszard Karpowicz

26 sierpnia 2018

Urodził się 1 lutego 1931 roku w Kodniu (powiat bialsko-podlaski). Był jednym z najstarszych naszych Seniorów. Pracę jako dziennikarz rozpoczął w 1956 roku. Członkiem Stowarzyszenia został w 1974 roku.
Ciągle w ruchu, ciągle z nowymi pomysłami. Miał ogromną wiedzę. Był gadułą, ale erudytą. Wiele można się było od Niego nauczyć. Wszędzie Go było pełno – również w naszym Stowarzyszeniu, w klubach, na spotkaniach. Był w Zarządzie Oddziału Warszawskiego (2000 – 2004). Od VII Zjazdu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (maj 2008) był członkiem Terenowego Sądu Dziennikarskiego Oddziału Warszawskiego SD RP.

 

RyszKarp_2

Ryszard podczas Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego SD RP – 12 września 2012

Przez całe życie zaangażowany w sprawy tzw.  „wschodniej ściany” – uważał, że to  ta część Polski  najbardziej ucierpiała  na transformacji ustrojowej. Chciał i działał na rzecz ożywienia gospodarczego i kulturalnego tego regionu  Polski. To tam  urodził się w 1931 roku Ryszard (Kodeń, niegdyś miasto, obecnie wieś w powiecie bialsko-podlaskim). Zmarł 26 sierpnia 2018 roku. Już nie pojedzie na ukochane Podlasie.

Absolwent filologii polskiej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie) i filologii rosyjskiej (Uniwersytet Warszawski), a także Podyplomowego Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Śląskim.

Był dziennikarzem, publicystą, związanym z wieloma tytułami („Życie Podlasia”, „Trybuna Mazowiecka”, „Trybuna Robotnicza”, „Głos Hutnika”, „Słowo Podlasia”, „Rodzina i Szkoła”, „Głos Nauczycielski”, „Przegląd Tygodniowy”). W zawodzie zaczął pracować w 1956 roku.  W wielu tytułach był redaktorem naczelnym. Od początki angażował się w działalność Stowarzyszenia i pracę klubów – był m.in. prezesem Klubu Dziennikarzy Zakładowych ówczesnego SDP, członkiem Głównej Komisji Kwalifikacyjnej, Wiele wniósł  do Klubu Publicystów Kulturalnych, organizując spotkania i wyjazdy do miejsc, o których potrafił pasjonująco  opowiadać. Członek Klubu Publicystów Polonijnych i Klubu Publicystów Oświatowych.

Tę Jego pasję i działalność społecznikowską doceniono – był posiadaczem wysokich odznaczeń państwowych  i nagród dziennikarskich. Wyróżniony odznaką „Zasłużony  Działacz Kultury” i złotą odznaką
„Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”.

Był animatorem kultury i nauczycielem (wykładał literaturę). Wykładał także na Uniwersytecie Brzeskim (po rosyjsku) i szerzył wiedzę o Polsce  w całym Obwodzie Brzeskim na Białorusi.

Wprawdzie od 1987 roku był na emeryturze, ale nadal bardzo aktywny, dopóki starczyło Mu zdrowia.

 

Należał do najstarszych członków naszego Stowarzyszenia. W roku 1966 rozpoczął staż kandydacki, a decyzją Komisji Kwalifikacyjnej przy ZG SDP został przyjęty na członka rzeczywistego w roku 1974.  W tamtych czasach przynależność do  organizacji dziennikarskiej nobilitowała, a Ryszard Karpowicz  do końca życia dbał o to, aby głos środowiska był słyszalny.

Spoczął na Cmentarzu Północnym w Warszawie (kwatera S-X-2-19-28).

 

Barbara Janiszewska

 

Tagi:

kalendarz-btn

PIĄTEK 19 kwietnia 2024
  • Leona, Włodzimierza, Adolfa
  • 1936
    W Warszawie odsłonięto pomnik J. Kilińskiego.
  • 1943
    Wybuchło powstanie w Getcie Warszawskim.
  • 1948
    W Warszawie odsłonięto Pomnik Bohaterów Getta.

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski