Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Stanisław Szelichowski

27 grudnia 2017

27 grudnia, w wieku 87 lat, zmarł w Warszawie red. Stanisław Szelichowski – nestor polskiego dziennikarstwa motoryzacyjnego i wychowawca wielu dziennikarskich pokoleń. Kilkadziesiąt lat – od 1956 roku – aktywnie działał w środowisku i stowarzyszeniach dziennikarskich. Był m.in. wiceprzewodniczącym Klubu Motorowego Dziennikarzy, działał w Klubie Publicystów Motoryzacyjnych.

 

StaszekSZ.JPG

Urodził się 3 czerwca 1930 r. w Krakowie. Był absolwentem Wydziału Samochodowego Politechniki Warszawskiej. W połowie lat pięćdziesiątych XX wieku podjął pracę w redakcji tygodnika „Motor” i przez długie lata był nie tylko czołowym publicystą  najsławniejszego w powojennym półwieczu czasopisma motoryzacyjnego, ale również zastępcą redaktora naczelnego.

Działał także w Polskim Związku Motorowym – w latach 1979-87 był jego sekretarzem generalnym. W ostatnim czasie był członkiem zespołu do spraw wyróżnień i odznaczeń ZG PZM. Pełnił odpowiedzialne funkcje w organizacjach międzynarodowych. Jako współtwórca polskiego kartingu zasiadał m.in. w Międzynarodowej Komisji Kartingowej CIK (przez kilka kadencji jako jej wiceprzewodniczący). Reprezentował PZM w Międzynarodowej Komisji Sportowej FISA. Wielokrotnie był wyznaczany na obserwatora najważniejszych światowych rajdów (m.in. Rajdu Monte Carlo 1985 oraz Rajdu Wybrzeża Kości Słoniowej). W latach sześćdziesiątych był członkiem zarządu i przewodniczącym Komisji Propagandy ówczesnego Automobilklubu Warszawskiego. W Automobilklubie Polski przewodniczył zespołowi historycznemu, był zastępcą przewodniczącego w zespole redakcyjnym monumentalnej monografii stulecia klubu. Od wielu lat działał także w Komisji Seniorów A.P. W Auto Klubie Dziennikarzy Polskich przez kilka kadencji zasiadał w zarządzie, a ostatnio przewodniczył komisji rewizyjnej naszego stowarzyszenia.

Od lat dziewięćdziesiątych pracował w wydawnictwie AUTO Technika Motoryzacyjna publikując  artykuły w magazynie Transport Technika Motoryzacyjna.

Autor  ważnych  w polskiej literaturze motoryzacyjnej książek; wydał m.in. „Sto lat polskiej motoryzacji” oraz „120 lat sportu samochodowego w Polsce” i „Polacy w rajdach i wyścigach samochodowych” (dwie ostatnie wspólnie z Robertem Muchą). Za pierwszą z tych książek otrzymał prestiżową nagrodę im. Nicolas-Josepha Cugnota, przyznaną w 2004 r. przez Stowarzyszenie Historyków Motoryzacji z siedzibą w Bostonie (USA) za najlepszą książkę nie-anglojęzyczną.

Pożegnaliśmy red. Stanisława Szelichowskiego 4 stycznia 2018 r. na stołecznym Cmentarzu Powązkowskim.

Tagi:

kalendarz-btn

NIEDZIELA 14 lipca 2024
  • Marceliny, Kamila, Bonawentury

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski