Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Zmarli w 2017

Joanna Matuszewska-Skoczylas

12 października 2017

.
Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP przyjął Ją w poczet kandydatów do Stowarzyszenia 17 września 1969 roku. Miała wtedy 24 lata i od roku pracowała w zawodzie dziennikarskim.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom magistra filologii romańskiej uzyskała w czerwcu 1967 roku, miała za sobą pięć semestrów na Wydziale Filozofii UW i ukończony roczny kurs dla dziennikarzy SDP. Rozpoczęła pracę w ówczesnym Komitecie do Spraw Radia i Telewizji w Zespole Programów dla Zagranicy Polskiego Radia. Przygotowywała audycje o tematyce młodzieżowej i kulturalnej. Kierowała Radiem Polonia. Później pracowała w „Przeglądzie Tygodniowym, będąc zastępcą redaktora naczelnego.

Maria Szypulska-Krauss

12 października 2017

Pracę w zawodzie dziennikarskim rozpoczęła w redakcji „Sztandaru Młodych” w listopadzie 1952 roku, potem przeszła do redakcji tygodnika „Przyjaźń” (w marcu 1955 r.). Z wykształcenia była filologiem – studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła w 1965 roku.

Przez wiele lat pisywała o sprawach kultury i oświaty. Była publicystką, m.in. w Polskiej Agencji „Interpress”, w której pracowała w latach 1967 – 72 i w Krajowej Agencji Robotniczej.

Jerzy Jacek Tomczak

9 października 2017

Jerzy Kraszewski

9 października 2017

20 października br. pożegnaliśmy na Powązkach Wojskowych redaktora Jerzego Kraszewskiego, członka naszego Stowarzyszenia, który zmarł 9 października – tydzień przed swymi 83 urodzinami.

Julian Bojmart

27 sierpnia 2017

Ryszard Gontarz

17 sierpnia 2017

Witold Dobski

12 czerwca 2017

Jerzy Peltz

8 czerwca 2017
Z teki Muzeum Karykatury
rys. Tomasz Wiater

rys. Tomasz Wiater

kalendarz-btn

NIEDZIELA 19 listopada 2017
 • Elżbiety, Seweryna
 • 1765
  Król St. A. Poniatowski otworzył w Warszawie pierwszą scenę publiczną (od 1807 r. Teatr Narodowy).
 • 1816
  Założono Królewski Uniwersytet Warszawski
 • 1911
  Powstał K.S. Polonia Warszawa
 • Dzień Dzieci
  Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
 • Światowy Dzień Toalet

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski